Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία

+423

No comments posted yet

Comments

tavernaros (5 years ago)

good

Slide 1

Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία Καθολική εξάπλωση του χριστιανισμού Διάταγμα Μεδιολάνων Αναμνηστική πλάκα στην εκκλησία που βρίσκεται στη θέση του παλατιού όπου το 313 υπογράφηκε το Διάταγμα.

Slide 3

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία Καθολική εξάπλωση του χριστιανισμού Στήριξη από τον Κωνσταντίνο Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Μωσαϊκό στον ναό της Αγίας Σοφίας, 1000 μ.Χ.

Slide 4

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία Ο Μέγας Κωνσταντίνος χριστιανοί σε δημόσιες θέσεις μετά το 313 μ.Χ. βοηθά στην εξάπλωση του χριστιανισμού Οικουμενική Σύνοδος (Νίκαια, 325 μ.Χ.) βαπτίζεται ο ίδιος χριστιανός

Slide 5

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία Εικόνα που παρουσιάζει την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας.

Slide 6

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία Εικόνα που παρουσιάζει την βάπτιση του Κωνσταντίνου

Slide 7

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η μητέρα του Ελένη

Slide 8

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία Ο γιος του Κωνστάντιος ακολουθεί την ίδια στάση Σόλιδος του Κωνστάντιου Β΄ με την μορφή του

Slide 9

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία 361 μ.Χ. διακοπή της πολιτικής αυτής προσπάθεια να επαναφέρει τη λατρεία της παλιάς θρησκείας Ο Ιουλιανός παρευρίσκεται σε προετοιμασία θυσίας προς τους Θεούς Ιουλιανός (ανιψιός του Κωνσταντίνου) γίνεται αυτοκράτορας 361-363 μ.Χ.

Slide 10

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία 361 μ.Χ. διακοπή της πολιτικής αυτής σκοτώνεται πολεμώντας τους Πέρσες Ο Ιουλιανός σκοτώνεται Ιουλιανός (ανιψιός του Κωνσταντίνου) γίνεται αυτοκράτορας 361-363 μ.Χ.

Slide 11

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία έκλεισε αρχαίους ναούς & απαγόρευσε τη λατρεία αρχαίων θεών Νέος αυτοκράτορας ο Θεοδόσιος κηρύσσει το χριστιανισμό επίσημη θρησκεία ανέχτηκε την καταστροφή αρχαίων ναών, μνημείων, έργων τέχνης κατάργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες (392 μ.Χ.), ελευσίνια μυστήρια & έκλεισε το μαντείο των Δελφών Θύμα αυτού του φανατισμού ήταν και το περίφημο χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στην Ολυμπία

Slide 12

Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία με τη διδασκαλία του Ο χριστιανισμός “επιβάλλεται” με το έργο των Πατέρων της Εκκλησίας Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, Ιωάννης ο Χρυσόστομος Οι τρείς Ιεράρχες της εκκλησίας μας Συνδύασαν: αρχαία ελληνική παιδεία & διδάγματα νέας θρησκείας

URL: