Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

+819

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Το βυζαντινό κράτος μια δύναμη που μεγαλώνει Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Ο Ιουστινιανός ελέγχει τα έσοδα των Δήμων Δυσαρέσκεια στους οργανωτές των ιπποδρομιών

Slide 3

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Το 532 μ.Χ. κατά την διάρκεια των αγώνων Πράσινοι & Βένετοι Ξεσπούν ταραχές ανάμεσα τους

Slide 4

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Η φρουρά των αγώνων προσπαθεί να τους χωρίσει Πράσινοι και Βένετοι ενώνονται ενάντια της φρουράς

Slide 5

Οι Δήμοι και οι θεατές φωνάζουν: Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Νίκα Νίκα Νίκα Νίκα Νίκα Νίκα «Νίκα Νίκα»

Slide 6

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Οι ταραχές από τον ιππόδρομο μεταφέρθηκαν στην πόλη

Slide 7

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Οι στασιαστές Λεηλάτησαν την αγορά Πυρπόλησαν δημόσια κτήρια, την Αγία Σοφία και τα προπύλαια του παλατιού Ανακήρυξαν αυτοκράτορα τον Υπάτιο

Slide 8

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

Slide 9

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Ο Ιουστινιανός Σε δύσκολη θέση σκέφτεται να φύγει Τον συγκρατούν η Θεοδώρα και οι συνεργάτες του Διατάζει Βελισάριο & Ναρσή να καταπνίξουν τη στάση

Slide 10

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Στην εικόνα η αυτοκράτειρα προσπαθεί να του αλλάξει την γνώμη

Slide 11

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Αποτελέσματα της “στάσης του νίκα” 30.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Slide 13

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Αποτελέσματα της “στάσης του νίκα” 30.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους Κάθε λαϊκή διαμαρτυρία σταμάτησε Πληγώθηκε το γόητρο του αυτοκράτορα Καταστροφή μεγάλου μέρους της πόλης Οι αγώνες του ιππόδρομου διακόπηκαν

Slide 14

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Κανείς δε νίκησε στη “στάση του νίκα”

Slide 15

Καλό διάβασμα

URL: