Το ανάγλυφο της γης

+143

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Γεωγραφία Στ’ Δημοτικού Β’ Ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον - Κεφάλαιο 12: Το ανάγλυφο της γης Αντωνίου Βανέσσα: parantoniou@sch.gr

Slide 2

Μεταβολές της επιφάνειας της γης Η Γη «γεννήθηκε» πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Από τότε η επιφάνεια της διαρκώς μεταβάλλεται. 

Slide 3

Αιτίες της μεταβολής Αιτίες της μεταβολής της επιφάνειας της γης ενδογενείς δυνάμεις δυνάμεις που προέρχονται από το εσωτερικό της και εκδηλώνονται ως σεισμοί και ηφαίστεια εξωγενείς δυνάμεις δυνάμεις που δρουν στην επιφάνειά της και οφείλονται στον άνεμο, στο νερό, στη διαφορά θερμοκρασίας και στις ανθρώπινες παρεμβάσεις

Slide 4

Ενδογενείς δυνάμεις Δυνάμεις που προέρχονται από το εσωτερικό της γης και εκδηλώνονται ως σεισμοί και ηφαίστεια.

Slide 5

Εξωγενείς δυνάμεις Δυνάμεις που δρουν στην επιφάνειά της γης και οφείλονται στον άνεμο, στο νερό, στη διαφορά θερμοκρασίας και στις ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Slide 6

Γεωμορφολογικά στοιχεία Η σημερινή μορφή της Γης, αποτέλεσμα της δράσης των ενδογενών και εξωγενών δυνάμεων, παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία γεωμορφολογικών στοιχείων, δηλαδή: Οροσειρών Πεδιάδων Λιμνών Ποταμών Νησιών Χερσονήσων Θαλάσσιων λεκανών Τάφρων κ.λπ. 

Slide 7

Ανάγλυφο της γης Τα γεωμορφολογικά αυτά στοιχεία διαμορφώνουν το σημερινό ανάγλυφο της Γης, που διακρίνεται σε ηπειρωτικό και υποθαλάσσιο.

Slide 8

Ηπειρωτικό ανάγλυφο Απαρτίζεται από μία μεγάλη ποικιλία γεωμορφολογικών στοιχείων, τα οποία αποτελούν δύο μεγάλες ομάδες, τον κατακόρυφο και τον οριζόντιο διαμελισμό.  Οριζόντιο διαμελισμό ονομάζουμε τη μορφολογία των ακτών και συγκεκριμένα τις διαφορές που έχουν ως προς το μήκος και το σχήμα, δηλαδή κόλπους, ακρωτήρια, χερσονήσους, νησιά κ.λπ. Κατακόρυφο διαμελισμό ονομάζουμε τη μορφολογία μιας περιοχής και συγκεκριμένα τις διαφορές που παρατηρούνται στο υψόμετρο δηλαδή οροσειρές, οροπέδια, πεδιάδες, κοιλάδες κ.λπ.

Slide 9

Διαμελισμός Κατακόρυφος Οριζόντιος

Slide 10

Υποθαλάσσιο ανάγλυφο Ο άνθρωπος με τη βοήθεια των δορυφόρων χαρτογράφησε το βυθό όλων των θαλασσών. Το θέαμα είναι μαγευτικό! Το υποθαλάσσιο ανάγλυφο αποτελείται από υποθαλάσσιες οροσειρές, βαθιές τάφρους, απότομα βυθίσματα και τεράστιες λεκάνες. Πρόκειται για μια πολυμορφία ελκυστική για κάθε ερευνητή.

Summary: Γεωγραφία Στ' Δημοτικού, Ενότητα Β': Το φυσικό περιβάλλον, Κεφάλαιο 11ο: Το ανάγλυφο της γης

Tags: γεωγραφία στ' δημοτικού το φυσικό περιβάλλον ανάγλυφο της γης

URL: