Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

+670

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Το βυζαντινό κράτος μια δύναμη που μεγαλώνει H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Καταστράφηκε η Αγία Σοφία στη «στάση του νίκα» Ο Ιουστινιανός αναθέτει το χτίσιμο του ναού σε δύο Έλληνες αρχιτέκτονες H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Ανθέμιος Ισίδωρος

Slide 3

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Η Αγία Σοφία του Θεοδοσίου, πριν την καταστροφή στη «στάση του νίκα»

Slide 4

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Οι δύο αρχιτέκτονες συνδύασαν το ρυθμό της: ορθογώνια βασιλική + περίκεντρος ναός με τρούλο νέος ρυθμός βασιλική με τρούλο

Slide 5

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Ορθογώνια βασιλική Ο Ναός Αγίων Θεοδώρων

Slide 6

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Ορθογώνια βασιλική Ο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη

Slide 7

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Περίκεντρος ναός με τρούλο Άγιος Γεώργιος στη Θεσσαλονίκη

Slide 8

Βασιλική με τρούλο, Η Αγία Σοφία H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

Slide 9

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

Slide 10

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Για να ολοκληρωθεί το έργο… Ο Ιουστινιανός ζήτησε απ’ όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας να προσφέρουν υλικά & χρήματα Εργάστηκαν 10.000 εργάτες για 5 χρόνια αδιάκοπα

Slide 11

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Εγκαίνια: 537 μ.Χ.

Slide 12

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

Slide 13

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Ο Ιουστινιανός μπαίνοντας στο ναό εντυπωσιάστηκε και φώναξε: «Νενίκηκά σε Σολομώντα!»

Slide 14

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Στην Αγία Σοφία... Στέφονταν οι πατριάρχες και οι αυτοκράτορες Γίνονταν οι προσευχές του λαού για τη σωτηρία της πόλης Τελούνταν οι δοξολογίες των θριάμβων

Slide 15

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Εξωτερικό του ναού

Slide 16

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Εσωτερικό του ναού

Slide 19

Δυτική πλευρά

Slide 20

πτέρυγα

Slide 21

τρούλος

Slide 23

βόρειο τμήμα ανατολική πτέρυγα

Slide 24

νοτιοανατολική εξέδρα γυναικωνίτης αυτοκράτειρας

Slide 25

πύλη κεντρικής εισόδου

Slide 26

κιονόκρανο & τόξο

Slide 27

κιονόκρανα

Slide 28

κιονόκρανα

Slide 29

«Δέησις» λεπτομέρεια

Slide 30

Αυτοκράτορας Κων/νος ο Μονομάχος Χριστός Αυτοκράτειρα Ζωή

Slide 31

Αυτοκράτορας Ιωάννης Β. Κομνηνός Παναγία Αυτοκράτειρα Ειρήνη Αλέξιος (γιος)

Slide 32

Ο Ιουστινιανός προσφέρει την Αγία Σοφία Ο Μ. Κων/νος προσφέρει την Πόλη

Slide 35

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Η Αγία Σοφία μετά την άλωση της Πόλης από τους Τούρκους έγινε τζαμί. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο

Slide 36

Καλό διάβασμα

URL: