СИЛИ- 4 КЛАС

+57

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Защо можем да отворим вратите? Защо ученикът може да вдигне глобуса? Защо момичето успява да разтегне ластика? За да извърши тези действия, човек използва

Slide 3

Земното притегляне е СИЛАТА, която тегли момичето надолу и то се хлъзга по пързалката. Силата на триене забавя неговото движение.

Slide 4

Когато бутате, дърпате, удряте или натискате едно тяло, вие му действате със сила.

Slide 5

Какъв е резултатът от действието на силите? Телата започват да се движат или спират да се движат. Телата променят бързината на движението си. Телата променят посоката на движението си.

Slide 6

Какъв е резултатът от действието на силите? Ние не виждаме самите сили, но можем да наблюдаваме резултата от тяхното действие.

Slide 7

Силите имат големина и посока. За да повдигнете раницата, трябва да приложите сила, насочена нагоре. Щангата е по-тежка от раницата. Затова щантистът използва по- голяма сила когато я вдига..

Slide 8

Силите имат големина и посока. Силите се представят със стрелки. Стрелката показва посоката на силата. По- големите сили се представят с по-дълги стрелки.

Slide 9

Ако притеглите към себе си клон, той се огъва. Причината за неговото огъване е силата, с която дърпате клона. Защо отрупаните с ябълки клони сами се огъват?

Slide 10

Причината е в Земята действа на ябълките с невидима сила насочена надолу. Ако една ябълка се откъсне от клона, тя пада под действието на земното притегляне.

Slide 11

Незакрепените тела подобно на ябълката падат към земята. Земно притегляне Колкото по- голяма е масата на едно тяло, толкова по-силно го притегля земята. Телата с по- голяма маса са по-тежки.

Slide 12

Защо когато натиснем спирачката на велосипеда, той забавя и спира? Когато натиснем спирачката, тя започва да се трие в колелото и прекратява движението му.

Slide 13

Триене Триенето е сила, която забавя движещите се тела. Тя се появява, когато две тела се допрат едно до друго.

Slide 17

Разбрах какво е СИЛА!

Slide 18

Сили А) Силите в действие. Б)Големина и посока на силите. 2. Земно притегляне. 3. Триене План на урока:

Slide 19

Домашна работа стр. 12

URL: