ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ3 - ΤΗΞΗ & ΠΗΞΗ

+956

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ 3 ΤΗΞΗ & ΠΗΞΗ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Μία από τις βασικές ιδιότητες των σωμάτων, την οποία μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας, είναι η φυσική τους κατάσταση. ΣΤΕΡΕΑ ΥΓΡΑ ΑΕΡΙΑ

Slide 3

Είναι όμως σταθερή η φυσική κατάσταση των σωμάτων;

Slide 4

Και στις 3 εικόνες έχουμε νερό. Ποια διαφορά παρατηρείς; Υπάρχει διαφορά στη φυσική του κατάσταση. υγρό στερεό αέριο

Slide 5

Η φυσική κατάσταση ενός σώματος μπορεί να αλλάξει, όταν αλλάξουν οι συνθήκες στις οποίες βρίσκεται. Τι είναι απαραίτητο για κάθε μεταβολή στη φύση; ενέργεια Οι μεταβολές στη φυσική κατάσταση ενός σώματος είναι μεταβολές στην ενέργεια που περιέχει.

Slide 6

σελ. 78 υγρή

Slide 7

σελ. 78

Slide 8

σελ. 79 Όση ώρα λιώνει ο πάγος, η θερμοκρασία είναι σταθερή, παρόλο που το νερό με τον πάγο θερμαίνεται από το κερί. Όταν λιώσει όλος ο πάγος, η θερμοκρασία αρχίζει να αυξάνεται. 2 οC 2 οC 2 οC 2 οC 6 οC 8 οC 14 οC

Slide 9

Όταν ένα στερεό παίρνει θερμότητα, κάποια στιγμή αρχίζει ν’ αλλάζει φυσική κατάσταση. Ένα μέρος του γίνεται υγρό. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται τήξη. Όσο διαρκεί η τήξη, η θερμοκρασία είναι σταθερή. σελ. 79

Slide 10

σελ. 79

Slide 11

σελ. 80 6 οC 2 οC 2 οC 2 οC 2 οC 2 οC Όση ώρα το νερό γίνεται σιγά σιγά πάγος, η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.

Slide 12

Όταν ένα υγρό δίνει θερμότητα, κάποια στιγμή ένα μέρος του αλλάζει φυσική κατάσταση και γίνεται στερεό. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πήξη. Όσο διαρκεί η πήξη, η θερμοκρασία είναι σταθερή. σελ. 80

Slide 13

Τήξη ονομάζεται το φαινόμενο της μετατροπής της φυσικής κατάστασης ενός σώματος από στερεή σε υγρή, όταν αυτό θερμαίνεται. Πήξη ονομάζεται το φαινόμενο της μετατροπής της φυσικής κατάστασης ενός σώματος από υγρή σε στερεή, όταν αυτό ψύχεται.

Slide 14

Η θερμοκρασία τήξης κάθε σώματος έχει συγκεκριμένη τιμή σε ορισμένη πίεση. Η θερμοκρασία τήξης & πήξης για το ίδιο σώμα είναι ίδια.

Slide 15

σελ. 80 στερεή υγρή τήξη πήξη

Slide 16

σελ. 81      

Slide 17

σελ. 81 Όταν ανάβουμε το κερί, αυτό αρχίζει να λιώνει. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται τήξη. Λίγο αργότερα, αφού το σβήσουμε, γίνεται πάλι στερεό. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πήξη.

Slide 18

Και κάτι ακόμα…

Slide 19

Γυαλί

Summary: Τήξη & Πήξη ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ3

Tags: φυσική ε θερμότητα τήξη πήξη

URL: