ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ5 - ΒΡΑΣΜΟΣ

+760

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ 5 ΒΡΑΣΜΟΣ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

σελ. 84

Slide 3

σελ. 84

Slide 4

Το νερό περίπου στους 100 οC αρχίζει να βράζει. Παρατηρώ ότι σχηματίζονται φυσαλίδες στο νερό. Όση ώρα διαρκεί ο βρασμός, η θερμοκρασία παραμένει σταθερή. Η στάθμη του νερού στο δοχείο κατεβαίνει. 60 οC 98 οC 101 οC 101 οC 101 οC 101 οC 101 οC σελ. 85

Slide 5

σελ. 85 Όταν θερμαίνουμε ένα υγρό, σε κάποια θερμοκρασία αυτό αρχίζει να αλλάζει φυσική κατάσταση και από υγρό γίνεται αέριο. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται βρασμός. Όσο διαρκεί ο βρασμός, η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.

Slide 6

Βρασμός ονομάζεται το φαινόμενο της μετατροπής ενός υγρού σε αέριο απ’ όλη τη μάζα του, όταν παίρνει ενέργεια.

Slide 7

Η θερμοκρασία στην οποία αρχίζει ένα σώμα να βράζει είναι χαρακτηριστική και σταθερή για το σώμα και ονομάζεται σημείο βρασμού.

Slide 8

Το σημείο βρασμού του αποσταγμένου νερού είναι 100 οC. Το νερό της βρύσης περιέχει διαλυμένες και άλλες ουσίες και γι’ αυτό βράζει σε υψηλότερη θερμοκρασία από το καθαρό νερό. Κάθε σώμα με θερμοκρασία μεγαλύτερη από το σημείο βρασμού του είναι αέριο.

Slide 9

Με ποιους τρόπους ένα υγρό μετατρέπει τη φυσική του κατάσταση σε αέρια; Εξάτμιση Βρασμός ΥΓΡΟ ΣΕ ΑΕΡΙΟ

Slide 10

σελ. 85 εξάτμιση βρασμός - Μόνο από την επιφάνεια του υγρού. - Σε οποιαδήποτε θερμοκρασία. - Από όλη τη μάζα του υγρού. - Σε ορισμένη θερμοκρασία. Διαφορές ανάμεσα στην εξάτμιση και το βρασμό

Slide 11

σελ. 86    

Slide 12

υγρή αέρια εξάτμιση & βρασμός συμπύκνωση σελ. 86

Slide 13

πήξη Χάνει ενέργεια τήξη Παίρνει ενέργεια εξάτμιση & βρασμός Παίρνει ενέργεια συμπύκνωση Χάνει ενέργεια

Summary: Βρασμός ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ5

URL: