Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

+551

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους 4ος - 7ος αιώνας Επιδρομές Σλάβων

Slide 3

Βυζαντινή αυτοκρατορία 500- 700μ.Χ 400- 500μ.Χ 500- 600μ.Χ 600- 700μ.Χ Η εξάπλωση των Σλάβων έως τον 7ο αιώνα

Slide 4

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους Αρχές 8ου αιώνα βελτιώνονται οι σχέσεις Βυζαντινών - Σλάβων Εγκαθίστανται στη νότια Βαλκανική Γνωρίζουν τη χριστιανική θρησκεία Βυζαντινοί δίνουν γη για καλλιέργεια. Μισθοφόροι - τεχνίτες

Slide 5

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους Οι Σλάβοι της βόρειας Βαλκανικής οργανώνουν δικά τους κράτη.

Slide 6

Ευρώπη 750 μ.Χ. Ευρώπη 800 μ.Χ. Ευρώπη 850 μ.Χ. Ευρώπη 900 μ.Χ.

Slide 7

Σλάβοι πολεμιστές

Slide 8

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους Ο Σλάβος ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλάβος 862μ.Χ. Μοραβία Ζητά από τους Βυζαντινούς ιεραποστόλους Αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ & πατριάρχης Φώτιος αποδέχονται

Slide 9

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους Πατριάρχης Φώτιος Α΄ Μιχαήλ Γ΄ ο Μέθυσος

Slide 10

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους Κύριλλος & Μεθόδιος Δύο αδέλφια που κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη Ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι και το σπουδαιότερο μίλαγαν τη σλαβική γλώσσα

Slide 11

Κύριλλος & Μεθόδιος Εκπαίδευσαν μαθητές & ιερείς Οργάνωσαν τη λειτουργία της εκκλησίας

Slide 12

Κύριλλος & Μεθόδιος Κήρυξαν το Χριστιανισμό Επινόησαν το σλαβικό αλφάβητο Μετέφρασαν ιερά κείμενα

Slide 13

Πράξεις των Αποστόλων Χειρόγραφο σε κυριλλικό αλφάβητο

Slide 14

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους Σημαντικό το έργο τους Εκχριστιάνισαν τους Σλάβους & οργάνωσαν την εκκλησία τους. Συνέβαλαν στην ανάπτυξη φιλικών δεσμών μεταξύ Σλάβων & Βυζαντίου

Slide 15

Καλό διάβασμα

URL: