Ε Γεωγραφία - Β23. Η βλάστηση της Ελλάδας

+65

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η βλάστηση της Ελλάδας Γιώργος Γιώτης

Slide 2

Βλάστηση είναι ο τρόπος ανάπτυξης των φυτών μιας περιοχής. Η βλάστηση μπορεί να είναι πλούσια ή φτωχή και εξαρτάται κατά κύριο λόγο από: το κλίμα, το υψόμετρο το ανάγλυφο μιας περιοχής. Τα πιο πολλά δάση της Ελλάδας βρίσκονται σε περιοχές που πέφτουν πολλές βροχές(Δυτική & Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησος) Γιώργος Γιώτης

Slide 3

Γιώργος Γιώτης

Slide 4

Στη μεσογειακή βλάστηση (μακία) σε υψόμετρο 0 – 600 μ. θα συναντήσουμε: Η κουτσουπιά Η μυρτιά Ο σχίνος Η κουμαριά Το σπάρτο Γιώργος Γιώτης

Slide 5

Παραμεσογειακή βλάστηση: φυλλοβόλα, πλατύφυλλα δάση: υψόμετρο 600-1200 μ. Φυτά που συναντάμε: Γιώργος Γιώτης

Slide 6

Γιώργος Γιώτης

Slide 7

Γιώργος Γιώτης

Slide 8

Γιώργος Γιώτης

Slide 9

κυκλάμινο Γιώργος Γιώτης

Slide 10

Ψυχρόβιων κωνοφόρων: υψόμετρο πάνω από 800 μ. Δάση από: Γιώργος Γιώτης

Slide 11

ερυθρελάτη Γιώργος Γιώτης

Slide 12

λευκή ελάτη Γιώργος Γιώτης

Slide 13

Γιώργος Γιώτης πεύκο

Slide 14

Γιώργος Γιώτης κέδρος

Slide 15

Γιώργος Γιώτης κυπαρίσσι

Slide 16

Ορεινή - υπαλπική: υψόμετρο 1700 - 1800 μ. Φυτά που συναντάμε είναι: Γιώργος Γιώτης

Slide 17

Γιώργος Γιώτης η καστανιά

Slide 18

Γιώργος Γιώτης η οξιά

Slide 19

Γιώργος Γιώτης το έλατο

Slide 20

Αλπική - υψηλών ορέων: υψόμετρο από 1700 ως 2900 μ. Βλάστηση ποώδης (χαμηλά φυτά), με πολλά είδη λουλουδιών, βοτάνων και θάμνων. Γιώργος Γιώτης

Slide 21

Γιώργος Γιώτης Ε2 – 11Ο δημοτικό σχολείο Βύρωνα 2011-2012 Γιώργος Γιώτης

Tags: γεωγραφία ε΄ δημοτικού

URL:
More by this User
Most Viewed