Χαμένοι πολιτισμοί Ατλαντίδα

+339

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Χαμένοι πολιτισμοί Ατλαντίδα ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Υποθετικό νησί στον Ατλαντικό ωκεανό. Γι' αυτή μιλάει πρώτη φορά ο Πλάτωνας. Οι πληροφορίες προέρχονται από το Σόλωνα όταν ταξίδεψε στην Αίγυπτο.

Slide 3

Υποθετικό νησί στον Ατλαντικό ωκεανό. Γι' αυτή μιλάει πρώτη φορά ο Πλάτωνας. Οι πληροφορίες προέρχονται από το Σόλωνα όταν ταξίδεψε στην Αίγυπτο.

Slide 4

Υποθετικό νησί στον Ατλαντικό ωκεανό. Γι' αυτή μιλάει πρώτη φορά ο Πλάτωνας. Οι πληροφορίες προέρχονται από το Σόλωνα όταν ταξίδεψε στην Αίγυπτο.

Slide 5

Υποθετικό νησί στον Ατλαντικό ωκεανό. Γι' αυτή μιλάει πρώτη φορά ο Πλάτωνας. Οι πληροφορίες προέρχονται από το Σόλωνα όταν ταξίδεψε στην Αίγυπτο.

Slide 6

Ανάμεσα στα άλλα έμαθε για την ύπαρξη της Ατλαντίδος, νησιού ίσου στο μέγεθος με τη Λιβύη και την Ασία μαζί πέρα από τις Ηράκλειες στήλες, που καταποντίστηκε στον ωκεανό 9.000 χρόνια πριν από την εποχή του Σόλωνα, δηλαδή το 9600 π.Χ. περίπου.

Slide 7

Ανάμεσα στα άλλα έμαθε για την ύπαρξη της Ατλαντίδος, νησιού ίσου στο μέγεθος με τη Λιβύη και την Ασία μαζί πέρα από τις Ηράκλειες στήλες, που καταποντίστηκε στον ωκεανό 9.000 χρόνια πριν από την εποχή του Σόλωνα, δηλαδή το 9600 π.Χ. περίπου.

Slide 8

Πρώτος βασιλιάς της υπήρξε ο Άτλας, γιος του Ποσειδώνα. Οι απόγονοι του ανέπτυξαν στο νησί σπουδαίο πολιτισμό, και η κυριαρχία τους επεκτάθηκε σιγά σιγά μέχρι την Τυρρηνία και τα αιγυπτιακά σύνορα.

Slide 9

Κάποτε οι κάτοικοι της Ατλαντίδος θέλησαν να κατακτήσουν την Ελλάδα και την Αίγυπτο.

Slide 10

Κάποτε οι κάτοικοι της Ατλαντίδος θέλησαν να κατακτήσουν την Ελλάδα και την Αίγυπτο.

Slide 11

Αλλά οι Αθηναίοι μπήκαν επικεφαλής στην άμυνα της περιοχής τους και, ύστερα από πολλές περιπέτειες, με ηρωισμό και βαθιά γνώση της πολεμικής τέχνης, νίκησαν το λαό της Ατλαντίδος κι έσωσαν από την υποδούλωση όσους απειλήθηκαν.

Slide 12

Αλλά οι Αθηναίοι μπήκαν επικεφαλής στην άμυνα της περιοχής τους και, ύστερα από πολλές περιπέτειες, με ηρωισμό και βαθιά γνώση της πολεμικής τέχνης, νίκησαν το λαό της Ατλαντίδος κι έσωσαν από την υποδούλωση όσους απειλήθηκαν.

Slide 13

Μετά από τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα, ολόκληρο το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στον ωκεανό. Την ίδια εποχή έγιναν και φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα.

Slide 14

Μετά από τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα, ολόκληρο το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στον ωκεανό. Την ίδια εποχή έγιναν και φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα.

Slide 15

Μετά από τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα, ολόκληρο το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στον ωκεανό. Την ίδια εποχή έγιναν και φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα.

Slide 16

Μετά από τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα, ολόκληρο το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στον ωκεανό. Την ίδια εποχή έγιναν και φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα.

Slide 17

Μετά από τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα, ολόκληρο το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στον ωκεανό. Την ίδια εποχή έγιναν και φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα.

Slide 18

Μετά από τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα, ολόκληρο το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στον ωκεανό. Την ίδια εποχή έγιναν και φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα.

Slide 19

Μετά από τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα, ολόκληρο το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στον ωκεανό. Την ίδια εποχή έγιναν και φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα.

Slide 20

Μετά από τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα, ολόκληρο το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στον ωκεανό. Την ίδια εποχή έγιναν και φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα.

Slide 21

Μετά από τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα, ολόκληρο το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στον ωκεανό. Την ίδια εποχή έγιναν και φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα.

Slide 22

Μετά από τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα, ολόκληρο το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στον ωκεανό. Την ίδια εποχή έγιναν και φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα.

Slide 23

Μετά από τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα, ολόκληρο το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στον ωκεανό. Την ίδια εποχή έγιναν και φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα.

Slide 24

Μετά από τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα, ολόκληρο το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στον ωκεανό. Την ίδια εποχή έγιναν και φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα.

Slide 25

Μετά από τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα, ολόκληρο το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στον ωκεανό. Την ίδια εποχή έγιναν και φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα.

Slide 26

Μετά από τα γεγονότα αυτά ακολούθησαν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και, μέσα σε μια μέρα και μια νύχτα, ολόκληρο το νησί της Ατλαντίδας βυθίστηκε στον ωκεανό. Την ίδια εποχή έγιναν και φοβερές καταστροφές στην Ελλάδα.

Slide 27

Είναι χαρακτηριστικός ο πλούτος των αγαθών που συγκέντρωνε το νησί των Ατλάντων. Μεταλλεύματα, ξυλεία, πλούσια πανίδα και χλωρίδα κι οτιδήποτε θα μπορούσε να δώσει η φύση στον άνθρωπο υπήρχαν στην Ατλαντίδα υπεράφθονα και καταπληκτικά.

Slide 28

Έχοντας τέτοιον πλούτο αγαθών στη διάθεση τους, οι κάτοικοί της κατασκεύασαν μεγαλοπρεπή τείχη, ιερά, ανάκτορα, λιμάνια και ναύσταθμους. Τείχη με πρόσοψη επενδυμένη με χαλκό, κασσίτερο και ορείχαλκο, ανάκτορα και ναούς επενδυμένους με χρυσό, άργυρο, ορείχαλκο και ελεφαντοστό, χρυσά λατρευτικά αγάλματα.

Slide 29

Έχοντας τέτοιον πλούτο αγαθών στη διάθεση τους, οι κάτοικοί της κατασκεύασαν μεγαλοπρεπή τείχη, ιερά, ανάκτορα, λιμάνια και ναύσταθμους. Τείχη με πρόσοψη επενδυμένη με χαλκό, κασσίτερο και ορείχαλκο, ανάκτορα και ναούς επενδυμένους με χρυσό, άργυρο, ορείχαλκο και ελεφαντοστό, χρυσά λατρευτικά αγάλματα.

Slide 30

Έχοντας τέτοιον πλούτο αγαθών στη διάθεση τους, οι κάτοικοί της κατασκεύασαν μεγαλοπρεπή τείχη, ιερά, ανάκτορα, λιμάνια και ναύσταθμους. Τείχη με πρόσοψη επενδυμένη με χαλκό, κασσίτερο και ορείχαλκο, ανάκτορα και ναούς επενδυμένους με χρυσό, άργυρο, ορείχαλκο και ελεφαντοστό, χρυσά λατρευτικά αγάλματα.

Slide 31

Όσο για τη Μητρόπολη, την κατοικία της μητέρας του Άτλαντα, ήταν ένα μικρό κυκλικό νησί που περιβαλλόταν από κυκλικές ζώνες ξηράς και θάλασσας, ώστε να είναι απόρθητο.

Slide 32

Όσο για τη Μητρόπολη, την κατοικία της μητέρας του Άτλαντα, ήταν ένα μικρό κυκλικό νησί που περιβαλλόταν από κυκλικές ζώνες ξηράς και θάλασσας, ώστε να είναι απόρθητο.

Slide 33

Η Ατλαντίδα απασχόλησε τόσο την επιστήμη όσο και τη λογοτεχνία. 60.000 βιβλία και άρθρα έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα για το καταποντισμένο νησί.

Slide 34

Η σύγχρονη έρευνα έχει αποφασίσει πως τα μυστήρια-επιστημονική φαντασία αναφερόμενα από τον Πλάτωνα δεν είναι ένα παραμύθι αλλά μια παράδοση, γνωστή και στην Αίγυπτο, όπως μαρτυρούν γραπτές πηγές.

Slide 35

“Ημέρας και νυκτός χαλεπής επελθούσης, τό τε παρ' υμίν μάχιμον παναθρόον έδυ κατά γης... η τε Ατλαντίς νήσος ωσαύτως κατά της θαλάττης δύσα ηφανίσθη”. Πλάτωνας

Slide 36

Χαμένη Ατλαντίδα Μύθος ή πραγματικότητα; http://anoixtosxoleio.weebly.com

Summary: Γλώσσα (Ε΄τάξης)

URL: