ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

+757

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΦΕ 4 ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Μέρη ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος λαμπάκι μπαταρία καλώδια Λυχνιολαβή ή ντουί

Slide 3

Σύμβολα ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος λαμπάκι μπαταρία καλώδιο

Slide 5

Κυκλώματα Κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα Ανοιχτό ηλεκτρικό κύκλωμα

Slide 6

σελ. 104

Slide 7

σελ. 104 μπαταρία καλώδια λυχνιολαβή λαμπάκι

Slide 8

σελ. 105

Slide 9

σελ. 105

Slide 10

σελ. 106

Slide 11

σελ. 106 Όταν συνδέω τη λυχνιολαβή στην μπαταρία, το λαμπάκι ανάβει.

Slide 12

σελ. 107 Η χρήση των λυχνιολαβών κάνει τη σύνδεση των λαμπτήρων ευκολότερη και ασφαλέστερη.

Slide 13

σελ. 107 Στην πρώτη εικόνα φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες του κυκλώματος, ενώ στην τελευταία μόνο τα βασικά του μέρη. 1η εικόνα: μπορούμε να δούμε αναλυτικά το κύκλωμα, αλλά χρειάζεται πολύς χρόνος για τη σχεδίασή του. 2η εικόνα: βλέπουμε μόνο τα βασικά μέρη του κυκλώματος, αλλά μπορεί το κύκλωμα να σχεδιαστεί πολύ πιο γρήγορα.

Slide 14

σελ. 107

Slide 15

σελ. 108 Μπορεί να έχει εξασθενήσει η μπαταρία. Η σύνδεση στους πόλους της μπαταρίας ή στις επαφές της λυχνιολαβής να μην είναι καλή. Να έχει καεί το λαμπάκι ή να έχει κοπεί το καλώδιο.

Slide 16

σελ. 103 Το καλώδιο της λάμπας έχει στο εσωτερικό του δύο καλώδια. Κάθε καλώδιο καταλήγει σε μία επαφή της λυχνιολαβής.

Slide 17

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΤΑΞΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΦΕ4: ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

URL: