ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

+630

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΦΕ 5 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Σε μερικά υλικά, όπως τα μέταλλα, ορισμένα ηλεκτρόνια μπορούν αν ξεφύγουν από την έλξη του πυρήνα ενός ατόμου και να κινηθούν ελεύθερα μέσα στη μάζα του υλικού. Τα ηλεκτρόνια αυτά ονομάζονται ελεύθερα ηλεκτρόνια.

Slide 3

- Σε ένα κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα η ηλεκτρική πηγή αναγκάζει τα ηλεκτρόνια να κινούνται, να ρέουν προς μία κατεύθυνση. Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η ροή ελεύθερων ηλεκτρονίων προς μία ορισμένη κατεύθυνση.

Slide 4

Η ροή των ηλεκτρονίων έχει φορά από τον αρνητικό προς το θετικό πόλο μιας ηλεκτρικής πηγής. - +

Slide 5

σελ. 109

Slide 6

σελ. 109

Slide 7

σελ. 110 Η μπαταρία αναγκάζει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια να κινηθούν. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια ρέουν στα καλώδια. Η ενέργεια που δίνει η μπαταρία κάνει το λαμπάκι να ανάψει. Η μπαταρία δεν παράγει ηλεκτρόνια, απλά τα κινεί. Όταν συνδέουμε την μπαταρία στο κύκλωμα, το λαμπάκι ανάβει αμέσως. Δε χρειάζεται να περιμένουμε να φτάσουν τα ηλεκτρόνια από την μπαταρία, αφού στο καλώδιο υπάρχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια.

Slide 8

σελ. 110 Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια υπάρχουν από πριν στα καλώδια. Στο ηλεκτρικό κύκλωμα κινούνται μόνο τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Το νερό αναγκάζεται σε ροή στους σωλήνες από την αντλία, ενώ τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στα καλώδια από την μπαταρία. Στο κύκλωμα του νερού πρέπει να γεμίσουμε τους σωλήνες με νερό για να λειτουργήσει, ενώ τα ελεύθερα ηλεκτρόνια υπάρχουν από πριν στα καλώδια.

Slide 9

σελ. 111 Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε τη ροή των ελεύθερων ηλεκτρονίων σε ένα κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα. Τα άτομα αποτελούνται από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Ηλεκτρικά φορτισμένα είναι τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια. Τα πρωτόνια έχουν θετικό φορτίο και τα ηλεκτρόνια αρνητικό.

Slide 10

σελ. 111

Slide 11

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Α Σ Ω Μ Α Τ Ι Δ Ι Α Π Υ Ρ Η Ν Α Σ Ρ Τ Ο Ν Ι Ο Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Ο Α Τ Ο Μ Α Μ Ρ Ι Ο Ι Τ Ρ Ο Φ Α Ν Η Ι Κ Ν Τ Ρ Ν Ο Ε Τ Κ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10

Slide 12

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΤΑΞΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΦΕ5: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

URL: