ΑΓΩΓΟΙ & ΜΟΝΩΤΕΣ

+755

No comments posted yet

Comments

Slide 16

Όλα τα μέταλλα (σίδηρος, χαλκός, αλουμίνιο κ.ά.), ο γραφίτης, το αλατόνερο (τα διαλύματα αλάτων), το ανθρώπινο σώμα, γιατί περιέχει νερό με διαλυμένα άλατα.

Slide 1

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΦΕ 6 ΑΓΩΓΟΙ & ΜΟΝΩΤΕΣ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

σελ. 112

Slide 14

σελ. 113          

Slide 15

σελ. 113 αλουμίνιο, ατσάλι, άργυρος, γραφίτης, χαλκός γυαλί, πλαστικό, καουτσούκ, ύφασμα, ξύλο

Slide 16

Αγωγοί ονομάζονται τα υλικά σώματα που άγουν, δηλαδή επιτρέπουν τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από τη μάζα τους. Τα υλικά που είναι αγωγοί διαθέτουν ελεύθερα ηλεκτρόνια. Όλα τα μέταλλα (σίδηρος, χαλκός, αλουμίνιο κ.ά.), ο γραφίτης, το αλατόνερο (διαλύματα αλάτων), το ανθρώπινο σώμα…

Slide 17

Μονωτές ονομάζονται τα υλικά σώματα που δεν άγουν, δηλαδή δεν επιτρέπουν τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από τη μάζα τους. Τα υλικά που είναι μονωτές δε διαθέτουν ελεύθερα ηλεκτρόνια. Το ύφασμα, το πλαστικό, το γυαλί, το καουτσούκ, το χαρτί, ο στεγνός αέρας, το ξύλο…

Slide 18

σελ. 113 Το λαμπάκι ανάβει, γιατί ο γραφίτης στο εσωτερικό του μολυβιού και το ατσάλι, από το οποίο είναι κατασκευασμένο το ψαλίδι, είναι αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος.

Slide 19

σελ. 114 Το εξωτερικό μέρος των πριζών και των φις κατασκευάζεται από πλαστικό, γιατί το πλαστικό είναι μονωτής. Έτσι δεν κινδυνεύουμε, όταν ακουμπάμε τις πρίζες ή τα φις.

Slide 20

σελ. 114 Οι λαβές των εργαλείων που χρησιμοποιεί ο ηλεκτρολόγος είναι κατασκευασμένες από μονωτή, για να μην κινδυνεύει ο ηλεκτρολόγος όταν εργάζεται με αυτά.

Slide 21

σελ. 114 Τα σύρματα είναι μεταλλικά, άρα είναι αγωγοί. Τα στηρίγματα των συρμάτων στην κολόνα είναι μονωτές. Η κολόνα είναι τσιμεντένια ή ξύλινη άρα είναι μονωτής. Μέσα από τα καλώδια ρέει το ηλεκτρικό ρεύμα. Χάρη στους μονωτές, δεν κινδυνεύουμε όταν ακουμπάμε τις κολόνες.

Slide 22

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΤΑΞΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΦΕ6: ΑΓΩΓΟΙ & ΜΟΝΩΤΕΣ

URL: