Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα

+412

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα Τελευταία χρόνια της Μακεδονική Δυναστείας Κράτος σε παρακμή Οι αυτοκράτορες παίρνουν το μέρος των πλούσιων & Δυνατών.

Slide 3

Βυζαντινή αυτοκρατορία 1025 - 1200

Slide 4

Ανώτεροι κρατικοί αξιωματούχοι, πλούσιοι και δυνατοί επαρχιών, αυτοκράτορες.

Slide 5

Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα Νομοθετικά μέτρα Κατάργησαν το νόμο του «Αλληλέγγυου». Σταμάτησαν να δίνουν γη στους ακρίτες των συνόρων & επέτρεψαν την πώλησή της. Ξένοι μισθοφόροι στο βυζαντινό στρατό.

Slide 6

Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρέθηκαν και οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών, που δεν μπορούσαν πλέον να καταταγούν στο στρατό ως ακρίτες. Βυζαντινοί φρουροί των συνόρων

Slide 7

Βαράγγοι μισθοφόροι

Slide 8

Βαράγγοι μισθοφόροι, ειδικά τάγματα σωματοφυλάκων που αποκλήθηκε Τάγμα των Βαραγγίων και Βαραγγική Φρουρά. Πέρα από την προστασία του αυτοκράτορα σε καιρό ειρήνης, η Φρουρά συμμετείχε ενεργά ως επίλεκτο σώμα και στους πολέμους. H Βαραγγική Φρουρά στο Χρονικό του Ι. Σκυλίτζη

Slide 9

Μισθοφόροι 9ος – 11ος αι.

Slide 10

Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα Αναταραχή στην αυτοκρατορία & πολλά εσωτερικά προβλήματα Οι αγρότες έμειναν απροστάτευτοι απέναντι στους Δυνατούς. Βυζαντινός φορολόγος εισπράττει χρήματα από τους οφειλέτες

Slide 11

Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα Αναταραχή στην αυτοκρατορία & πολλά εσωτερικά προβλήματα Οι αγρότες έμειναν απροστάτευτοι απέναντι στους Δυνατούς. Καταργήθηκε ο θεσμός των ακριτών. Τα κτήματά τους φορολογήθηκαν & πολλοί τα πούλησαν.

Slide 12

Ακρίτες

Slide 13

Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα Αναταραχή στην αυτοκρατορία & πολλά εσωτερικά προβλήματα Οι αγρότες έμειναν απροστάτευτοι απέναντι στους Δυνατούς. Καταργήθηκε ο θεσμός των ακριτών. Τα κτήματά τους φορολογήθηκαν & πολλοί τα πούλησαν. Κακή οικονομική κατάσταση. Περικοπές δαπανών για εμπορικά & πολεμικά πλοία. Ανάθεση εμπορίου στους Βενετούς (προνόμια).

Slide 14

Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα Βυζαντινά καράβια

Slide 15

Η Δημοκρατία της Βενετίας

Slide 16

Πλατεία Αγίου Μάρκου, Βενετία 14ος αι.

Slide 17

Η Δημοκρατία της Γένοβας

Slide 18

Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα Εξάρτηση από ναυτικές πόλεις Ιταλίας. Αποτελέσματα λαθεμένων ενεργειών Αδυναμία αντιμετώπισης νέων εχθρών.

Slide 19

http://anoixtosxoleio.weebly.com

URL: