Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

+270

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (1204) δημιουργήθηκαν από βυζαντινούς άρχοντες 4 μικρά ελληνικά κράτη: Αυτοκρατορία της Νίκαιας Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας Δεσποτάτο της Ηπείρου Δεσποτάτο του Μιστρά

Slide 3

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (1204) δημιουργήθηκαν από βυζαντινούς άρχοντες τέσσερα μικρά ελληνικά κράτη, με σκοπό να απελευθερώσουν τη σκλαβωμένη πρωτεύουσα. Τέσσερα μικρά ελληνικά κράτη 1204 Σελτζούκοι Τούρκοι Τραπεζούντα Αυτοκρατορία της Νίκαιας Δεσποτάτο του Μιστρά Δεσποτάτο της Ηπείρου Βασίλειο Θεσσαλονίκης Λατινική Αυτοκρατορία Βουλγαρία

Slide 4

Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης Ιδρυτές: Θεόδωρος Λάσκαρης & Πατριάρχης Πρωτεύουσα: Νίκαια Διάρκεια: 57 χρόνια (Λάσκαρης & Παλαιολόγοι) Απελευθέρωσαν την Κωνσταντινούπολη το 1261 Αυτοκρατορία της Νίκαιας

Slide 5

Μαρμάρινο απόθεμα από τα τείχη της Νίκαιας.

Slide 6

Τα περιμετρικά τείχη την Νίκαιας.

Slide 7

Μέρος εσωτερικά των τειχών της πόλεως.

Slide 8

Η πύλη με ονομασία «της Κωνσταντινουπόλεως».

Slide 9

Αυτοκράτορες της Νίκαιας Θεόδωρος Α' Λάσκαρης (1204-1222) Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης (1222-1254) Θεόδωρος Β' Λάσκαρης (1254-1258) Ιωάννης Δ' Λάσκαρης (1258-1261) Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος (συναυτοκράτορας 1259-1261, έπειτα ανασύσταση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας)

Slide 10

Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος, Ο Ρήγας της Ανατολής Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης

Slide 11

Ο αυτοκρατορικός αετός και μάλιστα δικέφαλο, με το ένα κεφάλι να κοιτάζει την Ανατολή και το άλλο τη χαμένη Κωνσταντινούπολη.

Slide 12

Οικόσημο Λασκαρείς (δυναστεία Λασκάρεων 1204-1261).

Slide 13

Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης Ιδρυτές: Κομνηνοί Πρωτεύουσα: Τραπεζούντα Διάρκεια: 257 χρόνια Ρίζες του ποντιακού ελληνισμού Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας

Slide 14

Η Tραπεζούντα. Χαρακτικό του 18ου αιώνα.

Slide 15

Αλέξιος Α' Μέγας Κομνηνός Ανδρόνικος Α' ο Γίδων Ιωάννης Α' Μέγας Κομνηνός Μανουήλ Α' Μέγας Κομνηνός Ανδρόνικος Β' Μέγας Κομνηνός Γεώργιος Α' Μέγας Κομνηνός Ιωάννης Β' Μέγας Κομνηνός Αλέξιος Β' Μέγας Κομνηνός Ανδρόνικος Γ' Μέγας Κομνηνός Μανουήλ Β' Μέγας Κομνηνός Βασίλειος Α' Μέγας Κομνηνός Ειρήνη Παλαιολογίνα Άννα Μεγάλη Κομνηνή Ιωάννης Γ' Μέγας Κομνηνός Μιχαήλ Α' Μέγας Κομνηνός Αλέξιος Γ' Μέγας Κομνηνός Μανουήλ Γ' Μέγας Κομνηνός Αλέξιος Δ' Μέγας Κομνηνός Ιωάννης Δ' Μέγας Κομνηνός Δαυίδ Μέγας Κομνηνός Αυτοκράτορες της Τραπεζούντας Αλέξιος Α' Μέγας Κομνηνός

Slide 17

Οικόσημο Δυναστείας Κομνηνών.

Slide 18

Αυτοκρατορία Πάσης Ανατολής Ιβηρίας και Περατείας (1282-1460). Οικόσημο Μεγάλων Κομνηνών.

Slide 19

Η Μονή Σουμελά, σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού

Slide 20

Ο ναός και ο πύργος του συγκροτήματος της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας.

Slide 21

Η ακρόπολη της Τραπεζούντας.

Slide 22

Τραπεζούντα, το Λεοντόκαστρο.

Slide 23

Τα ερείπια του παλατιού των Μεγάλων Κομνηνών στην Τραπεζούντα.

Slide 24

Μικρογραφία χειρογράφου, που προέρχεται από εργαστήριο της Τραπεζούντας και απεικονίζει γεωργική σκηνή. Χρονολογείται στα 1346.

Slide 25

Πόντιοι χορευτές

Slide 26

Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης Ιδρυτής: Μιχαήλ Α΄ Άγγελος Πρωτεύουσα: Άρτα Απελευθέρωση Θεσσαλονίκης το 1224 Δεσποτάτο της Ηπείρου

Slide 27

Δυναστεία Κομνηνών - Δουκάδων ·Μιχαήλ Α΄ Κομνηνός Δούκας · Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας ·Μιχαήλ Β' Κομνηνός Δούκας · Νικηφόρος Α' Κομνηνός Δούκας ·Θωμάς Κομνηνός Δούκας Δυναστεία Ορσίνι · Νικόλαος Ορσίνι · Ιωάννης Ορσίνι · Νικηφόρος Β΄ Ορσίνι Σέρβικη Δυναστεία · Συμεών Ούρεσης Παλαιολόγος · Θωμάς Β' Πρελούμπος · Μαρία Αγγελίνα Δούκαινα Παλαιολογίνα Δυναστεία Μπουοντελμόντι · Ιζαού Μπουοντελμόντι · Γεώργιος Μπουοντελμόντι Δυναστεία Τόκκων · Κάρολος Α’ Τόκκος · Κάρολος Β’ Τόκκος · Λεονάρδος Τόκκος Δεσπότες της Ηπείρου

Slide 28

Το Κάστρο της Άρτας είναι είναι χαρακτηριστικό δείγμα βυζαντινής οχυρωματικής τέχνης και χτίστηκε τον 13ο αιώνα από τους Κομνηνούς, τους άρχοντες του Δεσποτάτου της Ηπείρου.

Slide 29

Αγ. Δημήτριος Είναι το μοναδικό μοναστήρι του Νομού Πρεβέζης που σώζεται από την εποχή του Δεσποτάτου της Ηπείρου.

Slide 30

Στην Παναγία την Παρηγορίτισσα αφιέρωσαν τη Μητρόπολή τους, στην Άρτα, οι ιδρυτές του Δεσποτάτου της Ηπείρου.

Slide 31

Ο Θεόδωρος Δούκας Κομνηνός, ηγεμόνας του Δεσποτάτου της Ηπείρου, ιδρύει την «αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης» (1224 -1246).

Slide 32

Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης Ιδρυτές: Παλαιολόγοι Ακμή σε γράμματα & τέχνες (Γεώργιος Πλήθων-Γεμιστός) Εδώ στέφθηκε ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Δεσποτάτο του Μιστρά

Slide 33

Δεσποτάτο του Μυστρά 1670

Slide 34

Το παλάτι των Παλαιολόγων

Slide 35

Γενική άποψη του νότιου τμήματος της Καστροπολιτείας.

Slide 36

Άποψη των τειχών του κάστρου.

Slide 37

Τα παλάτια των δεσποτών, στο βόρειο τμήμα του κάστρου.

Slide 38

Η Αγία Σοφία και τα παλάτια των δεσποτών, όπως φαίνονται από το κάστρο.

Slide 39

1308-1316 Μιχαήλ Καντακουζηνός 1316-1322 Ανδρόνικος Παλαιολόγος Ασάν Επίτροποι Δεσπότες 1348-1380 Μανουήλ Καντακουζηνός 1380-1383 Ματθαίος Καντακουζηνός 1383-1384 Δημήτριος Α' Καντακουζηνός 1383-1407 Θεόδωρος Α' Παλαιολόγος 1407-1443 Θεόδωρος Β' Παλαιολόγος 1443-1449 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 1449-1460 Δημήτριος Β' Παλαιολόγος 1428-1460 Θωμάς Παλαιολόγος

Slide 40

Κωνσταντίνος ΙΑ’ ο Παλαιολόγος Γεώργιος Πλήθων-Γεμιστός

Slide 41

Ο αυτοκρατορικός αετός των Παλαιολόγων.

Slide 42

Οι Παλαιολόγοι ήταν οι πρώτοι βυζαντινοί αυτοκράτορες που χρησιμοποίησαν οικόσημα και θυρεούς, ακολουθώντας τη συνήθεια που εμφανίσθηκε στη Δυτική Ευρώπη στο τέλος του 12ου αιώνα.

Slide 43

Μετά την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος πρόσθεσε τα τέσσερα τα ονομαζόμενα Πυρεκβόλα, τα οποία έμοιαζαν στο σχήμα του γράμματος Β και για αυτό υποδείκνυαν το ρητό Βασιλεύς Βασιλέων, Βασιλεύων Βασιλευόντων.

Slide 44

Στρατιώτες του Δεσποτάτου του Μυστρά

Slide 45

http://anoixtosxoleio.weebly.com

URL: