Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο

+256

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος Παρακολουθεί την Πόλη για να την καταλάβει χωρίς πόλεμο Συνεργάζεται με τους Γενουάτες (ανταγωνιστές των Βενετών) & υπόσχεση για εμπορικά προνόμια

Slide 3

Η Δημοκρατία της Γένοβας

Slide 4

Η Κωνσταντινούπολη και ο Γαλατάς (Πέρα) όπου οι Γενουάτες διατηρούσαν εμπορικά προνόμια

Slide 5

Γενοβέζικος δρόμωνας του 12ου – 13ου αι.

Slide 6

Γενοβέζικο εμπορικό πλοίο του 12ου – 13ου αι.

Slide 7

Ιταλοί στρατιώτες του 13ου αι.

Slide 8

Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο Καλοκαίρι 1261 Ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος μπαίνει στην Πόλη χωρίς τη βοήθεια των Γενουατών

Slide 9

Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο Καλοκαίρι 1261 Ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος στέφεται αυτοκράτορας από τον Πατριάρχη Αρσένιο

Slide 10

Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο 57 χρόνια η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Λατίνων

Slide 11

Σταυροφόροι ιππότες του 13ου αι.

Slide 12

Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο Προβλήματα που δημιουργήθηκαν Τα ταμεία άδειασαν Κτίσματα ερειπώθηκαν Έργα τέχνης λεηλατήθηκαν ή μεταφέρθηκαν στη Δύση

Slide 13

Μερικά από τα αντικείμενα της λεηλασίας βρέθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου στην Βενετία.

Slide 14

Χαρακτικό της πλατείας Αγ. Μάρκου, που απεικονίζει τα τέσσερα χαλκόχρυσα άλογα

Slide 15

Πλατεία Αγ. Μάρκου, Βενετία 17ος αι.

Slide 16

Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο Προβλήματα που δημιουργήθηκαν Τα ταμεία άδειασαν Κτίσματα ερειπώθηκαν Έργα τέχνης λεηλατήθηκαν ή μεταφέρθηκαν στη Δύση Βεβηλώθηκαν ιεροί ναοί

Slide 17

Ο ναός της Αγίας Σοφίας

Slide 18

Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο Προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος μετά την ανάκτηση της Πόλης Χωρίς συμμάχους Πολλούς εχθρούς

Slide 19

Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο Ανατολή: Νέα τουρκικά φύλα Δύση: Φράγκοι & Βενετοί Βορράς: Σέρβοι & Βούλγαροι

Slide 20

Φράγκοι

Slide 21

Βενετοί

Slide 22

Σέρβοι – Βούλγαροι Οθωμανοί Τούρκοι

Slide 23

http://anoixtosxoleio.weebly.com

URL: