Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

+341

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα 1448 - θάνατος Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγου Εκκρεμότητα ένωσης των Εκκλησιών O λαός βρίσκεται σε αναταραχή

Slide 3

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα Ο Αυτοκράτωρ Ιωάννης Η' Παλαιολόγος σε τοιχογραφία

Slide 4

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Γίνεται δεκτός με αγάπη και προσδοκίες… Να ενώσει τους διχασμένους Βυζαντινούς Να σώσει την Πόλη από τους κινδύνους Προσπάθησε

Slide 6

Ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ ο Παλαιολόγος ήταν ο τελευταίος Αυτοκράτορας του οποίου η ηρωική αντίσταση κατά των Οθωμανών σφράγισε τις ύστατες στιγμές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μετά τον θάνατο τού Ιωάννη Η', στέφθηκε αυτοκράτορας στον Μυστρά (6 Ιανουαρίου 1449) και πήγε στην Κωνσταντινούπολη με πολλές ελπίδες και μεγάλη αγωνία για το μέλλον της αυτοκρατορίας. Η τουρκική απειλή περιέσφιγγε τη βασιλεύουσα και στρεφόταν πλέον εναντίον της.

Slide 7

Οι κάτοικοι της Πόλης υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό το νέο αυτοκράτορα.

Slide 8

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα Ενέργειες του Κωνσταντίνου Κλείνει ειρήνη με το Μουράτ Β΄

Slide 9

Ο Μουράτ Β΄ ήταν σουλτάνος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας (1421-1451).

Slide 10

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα Ενέργειες του Κωνσταντίνου Κλείνει ειρήνη με το Μουράτ Β΄ Επιλέγει συνεργάτες ενωτικούς & ανθενωτικούς

Slide 11

Στη Σύνοδο εκείνη είχε υπογραφεί η ένωση των εκκλησιών Ανατολικής – Δυτικής, όμως το αποτέλεσμα για τον Βυζαντινό κόσμο ήταν αρνητικό καθώς ο πληθυσμός διαιρέθηκε σε ενωτικούς και ανθενωτικούς. Σύνοδος Φεράρας – Φλωρεντίας (1438-1439)

Slide 12

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα Ενέργειες του Κωνσταντίνου Κλείνει ειρήνη με το Μουράτ Β΄ Επιλέγει συνεργάτες ενωτικούς & ανθενωτικούς Οργανώνει τη φρουρά της Πόλης & το στόλο

Slide 13

Οι υπερασπιστές της Πόλης

Slide 14

Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Μανουήλ Β' Παλαιολόγος, με την φρουρά του, 14ος αι.

Slide 15

ΚΕΡΑΤΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ ΒΟΣΠΟΡΟΣ Συντήρησε τα καράβια του στόλου κι ασφάλισε την είσοδο του Κεράτιου κόλπου με διπλή χοντρή αλυσίδα. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Slide 16

Κλείνει με αλυσίδα η είσοδος του Κεράτιου κόλπου.

Slide 17

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα Ενέργειες του Κωνσταντίνου Κλείνει ειρήνη με το Μουράτ Β΄ Επιλέγει συνεργάτες ενωτικούς & ανθενωτικούς Οργανώνει τη φρουρά της Πόλης & το στόλο Ζητάει βοήθεια από τον Πάπα

Slide 18

Ο Πάπας Νικόλαος Ε΄ διαδέχθηκε στον παπικό θρόνο το 1447 τον Πάπα Ευγένιο Δ΄ και παρέμεινε Πάπας για επτά χρόνια.

Slide 19

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα Ενέργειες του Κωνσταντίνου Κλείνει ειρήνη με το Μουράτ Β΄ Επιλέγει συνεργάτες ενωτικούς & ανθενωτικούς Οργανώνει τη φρουρά της Πόλης & το στόλο Ζητάει βοήθεια από τον Πάπα Ζητάει βοήθεια από τις παροικίες των ξένων

Slide 20

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα Οι παροικίες των ξένων Βενετοί Πλοία Γενουάτες Μαχητές Τεχνίτες Ιουστινιάνης με 700 μαχητές

Slide 21

Εμπορικό πλοίο Βενετών 14ου αι.

Slide 22

Γενουάτες πολεμιστές του 14ου αι.

Slide 23

Φθάνουν στην Πόλη δύο γενουατικά πλοία με περίπου 700 μισθοφόρους υπό τις διαταγές του Ιωάννη Ιουστινιάνη.

Slide 24

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα Σύνολο μαχητών: περίπου 10.000 άνδρες

Slide 25

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα Ενωτικοί - Ανθενωτικοί Αρχικά ηρεμία

Slide 26

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα 1451 Θάνατος Μουράτ Β΄ Νέος σουλτάνος ο γιος του Μωάμεθ Β΄

Slide 27

http://anoixtosxoleio.weebly.com

URL: