Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

+125

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Σήμερα παιδιά θα μιλήσουμε για τέχνη. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Slide 3

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Η Θάλεια αγαπάει τα poster με μοντέρνα τέχνη

Slide 4

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Για να μας βοηθήσει στο σημερινό μάθημα σκέφτηκε να φέρει στην τάξη μας ένα έργο του

Slide 5

«Το κορίτσι με την βάρκα», είναι ο πίνακας που θα εξετάσουμε. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Slide 6

Ας βρούμε μερικά από τα τρίγωνα που χρησιμοποιεί ο Πικάσο στον πίνακα.

Slide 7

Χρησιμοποιούμε μια κόλλα χαρτί Α4 (ορθογώνιο παραλληλόγραμμο), για να απεικονίσουμε τον πίνακα. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Slide 8

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Χαράζουμε τη διαγώνιο πάνω στο χαρτί. Κόβουμε κατά μήκος της διαγωνίου.

Slide 9

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Κόβουμε κατά μήκος της διαγωνίου.

Slide 10

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Είναι τα τρίγωνα μεταξύ τους ίσα;

Slide 11

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Είναι τα τρίγωνα μεταξύ τους ίσα; Είναι

Slide 12

Παίρνουμε το μοιρογνωμόνιο και ξεκινάμε να μετράμε γωνίες του ενός τριγώνου. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Μοιρογνωμόνιο

Slide 13

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 1ο τρίγωνο

Slide 14

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 1ο τρίγωνο

Slide 15

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 1ο τρίγωνο

Slide 16

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Πόσο είναι το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου;

Slide 17

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Το ορθογώνιο τρίγωνο έχει... 1 Ορθή 2 Οξείες

Slide 18

Τώρα θα κάνουμε το ίδιο σε ένα τραπέζιο. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Slide 19

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Χαράζουμε τη διαγώνιο πάνω στο χαρτί. Κόβουμε κατά μήκος της διαγωνίου.

Slide 20

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Κόβουμε κατά μήκος της διαγωνίου.

Slide 21

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Είναι τα τρίγωνα μεταξύ τους ίσα; Ας τα μετρήσουμε ως προς τις γωνίες τους

Slide 22

Παίρνουμε το μοιρογνωμόνιο και ξεκινάμε να μετράμε γωνίες του ενός τριγώνου. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Μοιρογνωμόνιο

Slide 23

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 1ο τρίγωνο

Slide 24

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 1ο τρίγωνο

Slide 25

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 1ο τρίγωνο

Slide 26

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Πόσο είναι το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου;

Slide 27

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Το οξυγώνιο τρίγωνο έχει... 3 Οξείες

Slide 28

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 2ο τρίγωνο

Slide 29

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 2ο τρίγωνο

Slide 30

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες 2ο τρίγωνο

Slide 31

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Πόσο είναι το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου;

Slide 32

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Το αμβλυγώνιο τρίγωνο έχει... 2 Οξείες 1 Αμβλεία

Slide 33

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180° Α Γ Β

Slide 34

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Ευχαριστούμε την Θάλεια που μας βοήθησε τόσο πολύ, με το έργο του

Slide 35

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες «Κάθε παιδί είναι καλλιτέχνης. Το πρόβλημα είναι να παραμείνει καλλιτέχνης ενώ μεγαλώνει» PABLO PICASSO

Slide 36

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες Ο Πάμπλο Πικάσο ήταν και είναι ένας από τους κυριότερους Ισπανούς εκπροσώπους της τέχνης του 20ου αιώνα, συνιδρυτής μαζί με τον Ζωρζ Μπρακ του κυβισμού και με σημαντική συνεισφορά στη διαμόρφωση και εξέλιξη της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης.

Slide 37

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Slide 38

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Slide 39

Καλό διάβασμα, παιδιά. http://anoixtosxoleio.weebly.com

URL: