Шарен Великден - забавна математика

+62

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Шарен, шарен Великден! Яйчицето улови и в кошницата постави! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София

Slide 2

Жалко! 45 : 9 Ура!

Slide 3

Ура! Жалко! 9 . 9

Slide 4

Ура! Жалко! 48 : 8

Slide 5

Жалко! 5 . 9 Ура!

Slide 6

Ура! Жалко! 48 : 8

Slide 7

Ура! Жалко! 8 . 8

Slide 8

Жалко! 49 : 7 Ура!

Slide 9

Ура! Жалко! 6 . 9

Slide 10

Ура! Жалко! 24 : 4

Slide 11

Жалко! 7 . 3 Ура!

Slide 12

Ура! Жалко! 8 . 3

Slide 13

Ура! Жалко! 25 : 5

Slide 14

Жалко! 24 : 6 Ура!

Slide 15

Ура! Жалко! 6 . 6

Slide 16

Ура! Жалко! 50 : 5

Slide 17

Жалко! 7 . 0 Ура!

Slide 18

Ура! Жалко! 0 : 6

Slide 19

Ура! Жалко! 5 . 8

Slide 20

Жалко! 9 : 3 Ура!

Slide 21

Ура! Жалко! 0 . 8

Slide 22

Ура! Жалко! 100 : 10

Slide 23

Браво! Весела игра! Поиграй и ти сега! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София Ползвани картини и анимации – от интернет.

URL: