ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

+595

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΦΕ 8 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

σελ. 119

Slide 3

Τρόποι σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών σε ένα κύκλωμα Σύνδεση σε σειρά Παράλληλη σύνδεση

Slide 4

Σύνδεση σε σειρά Αν αποσυνδέσουμε μία από τις συσκευές ή το κύκλωμα κοπεί σε ένα σημείο, τότε η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος διακόπτεται και παύουν να λειτουργούν όλες οι συσκευές. Οι συσκευές συνδέονται η μία μετά την άλλη.

Slide 5

Παράλληλη σύνδεση Στην παράλληλη σύνδεση δημιουργούνται πολλά ηλεκτρικά κυκλώματα, τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ώστε ακόμη κι αν αποσυνδεθεί μία συσκευή, να μπορούν να λειτουργούν όλες οι άλλες. Οι συσκευές συνδέονται έτσι, ώστε οι επαφές κάθε συσκευής να συνδέονται απευθείας με τους πόλους της ηλεκτρικής πηγής.

Slide 6

σελ. 120

Slide 7

σελ. 120 Όταν αποσυνδέσω το λαμπάκι, παρατηρώ ότι σβήνει και το άλλο λαμπάκι. Στη σύνδεση σε σειρά, η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος διακόπτεται όταν αποσυνδέσω το ένα λαμπάκι.

Slide 8

σελ. 121

Slide 9

σελ. 121 Ακόμη και όταν αποσυνδέω το ένα λαμπάκι, το άλλο μένει αναμμένο. Στην παράλληλη σύνδεση, το ρεύμα ρέει και στους δύο κλάδους του κυκλώματος. Όταν αποσυνδέω το ένα λαμπάκι, η ροή του ρεύματος διακόπτεται μόνο στον κλάδο αυτό.

Slide 10

σελ. 122 Αν ανοίξω το διακόπτη Δ1, η ροή του ρεύματος θα διακοπεί και τα λαμπάκια θα σβήσουν. Αν ανοίξω το διακόπτη Δ2, όλα τα λαμπάκια θα σβήσουν, γιατί είναι συνδεδεμένα σε σειρά.

Slide 11

σελ. 122 Στο ηλεκτρικό κύκλωμα του σπιτιού είναι συνδεδεμένη η λάμπα, η τηλεόραση, η κουζίνα, ο απορροφητήρας και τα πλυντήρια. Η σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών είναι παράλληλη.

Slide 12

Και λίγη εξάσκηση… Παρατήρησε το κύκλωμα. Ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες σε σειρά και ποιες παράλληλα; Σε σειρά Παράλληλα 1, 2 1 & 2 με 3, 4

Slide 13

Και λίγη εξάσκηση… Παρατήρησε το κύκλωμα. Ποιες συσκευές δε θα λειτουργούν με ανοιχτό το διακόπτη Δ1;

Slide 14

Και λίγη εξάσκηση… Παρατήρησε το κύκλωμα. Ποιο διακόπτη πρέπει να ανοίξεις για να μην λειτουργήσει μόνο η συσκευή 4;

Slide 15

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΤΑΞΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΦΕ7: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

URL: