base d’orientacio mapa conceptual

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

base d’orientació per a l’elaboració d’un mapa conceptual per elaborar un

Slide 2

Què és un Mapa Conceptual? És un resum esquemàtic dels conceptes apresos.

Slide 3

Els conceptes han d’estar disposats per ordre d’importància: Els més generals  part superior Els exemples  a l’últim nivell

Slide 4

Els conceptes més rellevants han d’estar remarcats amb requadres

Slide 5

Els conceptes requadrats han d’estar connectats per paraules d’enllaç

Slide 6

Quins passos seguim per elaborar un Mapa Conceptual a partir d’un text?

Slide 7

Pluja d’idees (tots junts)

Slide 8

Pluja d’idees (tots junts)

Slide 9

Ara... ens cal ordenar les idees! (per grups d’experts)

Slide 10

Llegir el text amb atenció, tants cops com sigui necessari i buscant al diccionari les paraules que no entenc. Buscar i subratllar els conceptes més rellevants. Escriure un llistat amb els conceptes, relacionant-los i ordenant-los per ordre d’importància (general  concret) Base d’orientació per a elaborar un Mapa Conceptual (posada en comú)

Slide 11

Començar a elaborar el Mapa Conceptual pels conceptes més generals. Continuar construint el mapa per conceptes més concrets. Utilitzant sempre paraules d’enllaç! Acabar de construir el mapa pels exemples. Utilitzant sempre paraules d’enllaç! Base d’orientació per a elaborar un Mapa Conceptual

Slide 12

Bona feina!

Summary: Creat per Alba Florensa

URL: