Какво научих по математика - втора част

+52

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Какво научих по МАТЕМАТИКА във втори клас Геометрични фигури II част Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София

Slide 2

2 9 2 10

Slide 3

Да си припомним. Правоъгълник с четири равни страни се нарича КВАДРАТ.

Slide 4

Да си припомним. Обиколка - събираме дължините на страните на геометричната фигура.

Slide 5

7 дм 7 дм 7 дм Решение: I начин P = a + a + a + a P = 7 дм + 7 дм + 7 дм + 7 дм P = 28 дм II начин P = 4 . а P = 4 . 7 дм P = 28 дм Отг. : Обиколката на квадрата е 28 дм. 7 дм

Slide 6

Решение: I начин II начин 36 см : 4 = 9 см P = 4 . а 36 = 4 . а а = 36 : 4 а = 9 Отг. : Страната на квадрата е дълга 9 см.

Slide 7

Решение: I начин P = а + в + а + в P = 9 см + 6 см + 9 см + 6 см P = 15 см + 15 см = 30 см II начин P = 2 . а + 2 . в P = 2 . 9 см + 2 . 6 см P = 18 см + 12 см P = 30 см Отг. : Обиколката на правоъгълника е 30 см. 6 см 9 см

Slide 8

Да си припомним.

Slide 9

Да си припомним.

Slide 10

а) P = 24 см + 19 см +38 см P = 81 см б) P = 2 . 8 дм + 14 дм P = 16 дм +14 дм P = 30 дм в) P = 3 . 9 м P = 27 м

Slide 11

P = 4 . 6 см P = 24 см Обиколката на квадрата е 24 см. P = 3 . 8 см P = 24 см Обиколката на триъгълника е 24 см. 24 см = 24 см Отг. : Двете фигури имат равни обиколки.

Slide 12

Равнобедрен триъгълник има дължина на бедрото 9 дм и обиколка 24 дм. Колко дм е дължината на третата страна? 7. Решение: I начин 2 . 9 дм = 18 дм 24 дм – 18 дм = 6 дм II начин 24 – ( 2 . 9 ) = 24 – 18 = 6 III начин 2 . 9 + х = 24 18 + х = 24 х = 24 – 18 х = 6 Отг.: Третата страна е дълга 6 дм. 9 дм 9 дм ? дм

Slide 13

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ЧУДЕСНАТА РАБОТА! Ползвани изображения – от интернет. Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София

URL: