Αριθμοί ως το 100

+200

No comments posted yet

Comments

Slide 1

http://blogs.sch.gr/persidou/ Δ Μ 24; 42; Αριθμοί ως το 100

Slide 2

Ανταλλάσσουμε 10 Μονάδες με 1 Δεκάδα

Slide 3

10 Δ Μ

Slide 4

Παρατήρησε προσεκτικά πόσες Δεκάδες και Μονάδες είναι στον άβακα και μετά πάτα κλικ στον αριθμό που πρέπει.

Slide 5

Δ Μ 12 11

Slide 6

Λάθος! Ας προσπαθήσουμε ξανά.

Slide 7

Μπράβο! Σωστά!

Slide 8

Δ Μ 42 24

Slide 9

Λάθος! Ας προσπαθήσουμε ξανά.

Slide 10

Μπράβο! Σωστά!

Slide 11

Δ Μ 42 24

Slide 12

Λάθος! Ας προσπαθήσουμε ξανά.

Slide 13

Μπράβο! Σωστά!

Slide 14

Δ Μ 35 53

Slide 15

Λάθος! Ας προσπαθήσουμε ξανά.

Slide 16

Μπράβο! Σωστά!

Slide 17

Δ Μ 53 35

Slide 18

Λάθος! Ας προσπαθήσουμε ξανά.

Slide 19

Μπράβο! Σωστά!

Slide 20

Δ Μ 47 74

Slide 21

Λάθος! Ας προσπαθήσουμε ξανά.

Slide 22

Μπράβο! Σωστά!

Slide 23

Δ Μ 74 47

Slide 24

Λάθος! Ας προσπαθήσουμε ξανά.

Slide 25

Μπράβο! Σωστά!

Slide 26

Δ Μ 58 85

Slide 27

Λάθος! Ας προσπαθήσουμε ξανά.

Slide 28

Μπράβο! Σωστά!

Slide 29

Δ Μ 85 58

Slide 30

Λάθος! Ας προσπαθήσουμε ξανά.

Slide 31

Μπράβο! Σωστά!

Slide 32

Δ Μ 69 96

Slide 33

Λάθος! Ας προσπαθήσουμε ξανά.

Slide 34

Μπράβο! Σωστά!

Slide 35

Δ Μ 69 96

Slide 36

Λάθος! Ας προσπαθήσουμε ξανά.

Slide 37

Μπράβο! Σωστά!

Slide 38

Ανταλλάσσουμε 10 Δεκάδες με 1 Εκατοντάδα

Slide 39

99 Δ Μ Ε 100

Slide 40

Λάθος! Ας προσπαθήσουμε ξανά.

Slide 41

Μπράβο! Σωστά!

Slide 42

Τέλος http://blogs.sch.gr/persidou/

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι αρίθμησης ως το 100

Tags: μαθηματικά εκπαιδευτικό παιχνίδι αρίθμηση

URL: