Какво научих по математика във II клас - трета част

+65

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Какво научих по МАТЕМАТИКА във втори клас Таблично умножение и деление III част Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София

Slide 2

Да си припомним. 2 + 2 + 2 = 3 . 2 3 + 3 + 3 = 3 . 3 Умножение - събиране на равни числа. Знакът за умножение е “.” и се нарича “по”.

Slide 3

Да си припомним. множител множител 3 . 5 = 5 . 3 = 15 5 . 7 = 7 . 5 = 35 Разместително свойство на умножението – ако разменим местата на множителите произведението не се променя.

Slide 4

Запиши по две задачи с действие умножение. 1. 5 . 4 = 20 4 . 5 = 20 7 . 2 = 14 2 . 7 = 14 8 . 3 = 24 3 . 8 = 24 4 . 3 = 12 3 . 4 = 12

Slide 5

а) Марина засадила 5 саксии с по 3 иглики. Колко иглики е засадила Марина? б) Майка й засадила 4 саксии с по 7 теменужки. Колко теменужки е засадила? 5 . 3 =15 ( иглики засадила Марина) 4 . 7 = 28 (теменужки засадила майка й)

Slide 6

Три деца правят по 2 букета с гербери. Във всеки букет им по 3 гербера. Колко гербера са използвали? Решение: 3 . 2 . 3 = ( 3 . 2 ) . 3 = 6 . 3 = 18 3 . 2 . 3 = 3 . ( 2 . 3 ) = 3 . 6 = 18 Отг.: Използвали са 18 гербера. Съдружително свойство на умножението – както и да се групират трите множителя, произведението не се променя.

Slide 7

Да си припомним. делимо делител Деление – разделяме числото на равни части. Знакът за деление е “:”.

Slide 8

Решение: 27 дм : 3 = 9 дм Отг.: Страната на триъгълника е дълга 9 дм . а) Обиколката на равностранен триъгълник е 27 дм. Колко дециметра е дълга страната му? б) Обиколката на квадрат е 32 см. Колко сантиметра е дълга страната му? Решение: 32 см : 4 = 8 см Отг.: Страната на квадрата е дълга 8 см .

Slide 9

а)Частното на числата 54 и 6 събери със 78 . б)От най-малкото трицифрено число извади произведението на числата 8 и 9. в)Разликата на числата 92 и 84 умножи с 6. ( 54 : 6 ) + 78 = 9 + 78 = 87 100 – ( 8 . 9 ) = 100 – 72 = 28 ( 92 – 84 ) . 6 = 8 . 6 = 48

Slide 10

ТРЕНАЖОР

Slide 11

20

Slide 12

7

Slide 13

54

Slide 14

8

Slide 15

81

Slide 16

4

Slide 17

40

Slide 18

8

Slide 19

0

Slide 20

1

Slide 21

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ЧУДЕСНАТА РАБОТА! Ползвани изображения – от интернет. Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София

URL: