Какво научих по математика - четвърта част

+94

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София Какво научих по МАТЕМАТИКА във втори клас Текстови задачи IV част

Slide 2

62 с 39 по-малко ? Решение: I начин II начин 62 – 39 = 23 (патици) 62 + ( 62 – 39 )= 62 + 23 = 85 ( общо ) = 62 +23 = 85 Отг.: Отглеждат общо 85 птици. ? общо

Slide 3

Решение: I начин 23 + 25 = 48( ученици от III и I V клас) 72 – 48 = 24 ( ученици oт II клас ) II начин 72 – ( 23 + 25 ) = = 72 – 48 = = 24 II начин ( 23 + 25 ) + x = 72 48 + x = 72 x = 72 – 28 x = 24 Отг.: 24 второкласници участвaли в спортния празник.

Slide 4

Решение: Р = а + в + а + в Р = 2 . а + 2 . в Р = 2 . 8 см + 2 . 6 см Р = 16 см + 12 см Р = 28 см Отг.: Обиколката на правоъгълника е 28 см. 8 см 6 см

Slide 5

Решение: ?м ?м ?м ?м ?м

Slide 6

а) Иво има 47 стотинки, а Марин има с 9 по-малко. Колко стотинки има Марин? б) Иво има 47 стотинки, които са с 9 повече от стотинките на Марин. Колко стотинки има Марин? 47 – 9 = 38 ( ст. има Марин ) 47 – 9 = 38 ( ст. има Марин )

Slide 7

а) Мая има 18 цветни молива, а Катя има с 8 повече. Колко цветни молива има Катя? 18 + 8 = 26 ( цветни молива има Катя ) 18 + 8 = 26 (цветни молива има Катя ) а) Мая има 18 цветни молива, които са с 8 по-малко от моливите на Катя. Колко цветни молива има Катя?

Slide 8

?р. общо Решение: I начин II начин 19 – 5 = 14 ( р. уловил Сашо ) 19 + ( 19 – 5 ) = 19 + 14 = 33 ( рибки общо ) = 19 + 14 = 33 Отг.: Уловили общо 33 рибки.

Slide 9

Решение: I начин II начин 34 + 18 = 52 (кг краставици) 34 + ( 34 + 18 ) = 34 + 52 = 86 ( кг общо ) = 34 + 52 = 86 Отг.: Доставили общо 86 кг зеленчуци. 34 кг домати с 18 кг повече ? кг общо ? кг краставици

Slide 10

а) Мими е на 7 години и е 4 пъти по-малка от майка си. На колко години е майката на Мими? Кой е по-голям? 9. б) Бащата на Иво е на 36 години и е 4 пъти по-голям от сина си. На колко години е Иво?

Slide 11

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ЧУДЕСНАТА РАБОТА! Ползвани изображения – от интернет. Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София

URL: