ΔΙΑΦΑΝΗ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ & ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΜΑΤΑ

+567

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΦΩΣ ΦΕ 2 ΔΙΑΦΑΝΗ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ & ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΜΑΤΑ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Δεν περνάει η ίδια ποσότητα φωτός μέσα από τα υλικά σώματα. Διαφανές υλικό Ημιδιαφανές υλικό Αδιαφανές υλικό

Slide 3

Διαφανή ονομάζονται τα υλικά που επιτρέπουν να περάσει από μέσα τους σχεδόν όλο το φως που πέφτει πάνω τους.

Slide 4

Ημιδιαφανή ονομάζονται τα υλικά που επιτρέπουν να περάσει από μέσα τους ένα μέρος από το φως που πέφτει πάνω τους.

Slide 5

Αδιαφανή ονομάζονται τα υλικά που δεν αφήνουν να περάσει από μέσα τους σχεδόν καθόλου από το φως που πέφτει πάνω τους.

Slide 6

διαφανές σώμα

Slide 7

διαφανές σώμα

Slide 8

ημιδιαφανές σώμα

Slide 9

αδιαφανές σώμα αδιαφανές σώμα

Slide 10

ημιδιαφανές σώμα

Slide 11

αδιαφανές σώμα

Slide 12

σελ. 131

Slide 13

σελ. 131

Slide 14

σελ. 132        

Slide 15

σελ. 132 Τα σώματα χαρακτηρίζονται διαφανή, ημιδιαφανή ή αδιαφανή ανάλογα με το πόσο φως περνάει μέσα από αυτά.

Slide 16

σελ. 132 Στο πίσω μέρος των ασθενοφόρων τα τζάμια είναι ημιδιαφανή, για να μη βλέπουμε στο εσωτερικό τους. Στο μπροστινό μέρος όμως είναι διαφανή, για να βλέπει ο οδηγός.

Slide 17

σελ. 132 Στις ντουζιέρες χρησιμοποιούμε ημιδιαφανή τζάμια, για να μην μπορούμε να δούμε στο εσωτερικό τους.

Slide 18

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΤΑΞΗΣ - ΦΩΣ ΦΕ2: ΔΙΑΦΑΝΗ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ & ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΜΑΤΑ

URL: