Πως μετράμε τη δύναμη

+134

No comments posted yet

Comments

rosinababy (5 years ago)

Hi Dear, How are you today Um, i am miss ROSINA by name, i wish to have you as my friend so shall we be good friends ? I want us to base on mutual friendship because A 'Hello' today can mean a friendship tomorrow. Friendship is a word, the very sight of which in print makes the heart warm. A stranger is just a friend you haven't met yet; we got to take time to be friendly because it's the road to happiness so reach me at (rosinaedward@yahoo.com) i will send you my photo thanks. My best regards, ROSINA

Slide 1

« Ερευνώ και ανακαλύπτω » Ε΄ δημοτικού ΦΕ 4 : Πως μετράμε τη δύναμη Κουκούλης Πάρης http://1dimagdim.blogspot.com/

Slide 4

Όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος των σωμάτων μέσα στο κουβαδάκι , τόσο πιο πολύ τεντώνεται το λαστιχάκι .

Slide 5

Μπορούμε να μετρήσουμε μια δύναμη από το αποτέλεσμα που προκαλεί. Όσο πιο μεγάλη είναι η παραμόρφωση , το τέντωμα του λάστιχου , τόσο πιο μεγάλη είναι η δύναμη .

Slide 6

Οι δυνάμεις μετριούνται με βάση τα αποτελέσματα που προκαλούν.  Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα δυναμόμετρα. Το δυναμόμετρο αποτελείται από ένα ελατήριο, το οποίο επιμηκύνεται εξαιτίας της δύναμης που ασκείται σε αυτό, και μια κλίμακα. Μετράμε τη δύναμη με βάση το μέγεθος της προσωρινής παραμόρφωσης, την οποία αυτή προκαλεί στο ελατήριο. Η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι ανάλογη της δύναμης που ασκείται σε αυτό. Τα δυναμόμετρα χρησιμοποιούνται πολύ για τη μέτρηση του βάρους των σωμάτων, αλλά και των άλλων δυνάμεων. Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται στα δυναμόμετρα είναι το 1 Νιούτον που συμβολίζεται με 1 Ν.  ελατήριο περίβλημα κλίμακα άγκιστρο

Slide 7

Η Δάφνη τέντωσε περισσότερο το ελατήριο απ’ ό,τι η Μαριλίνα . Η δύναμη που άσκησε η Δάφνη ήταν λοιπόν μεγαλύτερη από τη δύναμη που άσκησε η Μαριλίνα .

Slide 8

Μεγαλύτερο βάρος από όλα τα σώματα της φωτογραφίας έχει η κασετίνα , γι αυτό και το ελατήριο από το οποίο κρέμεται η κασετίνα έχει τεντωθεί περισσότερο .

Slide 9

Για να μετρήσουμε τις δυνάμεις , μετράμε το μέγεθος της προσωρινής παραμόρφωσης που προκαλούν σε ένα ελατήριο .

URL: