Διπλάσιο αριθμού

+169

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Διπλάσιο http://blogs.sch.gr/persidou/ ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

Για να βοηθήσεις το Μίκυ, πάτα κλικ στον αριθμό που είναι διπλάσιος από αυτόν που είναι πάνω από το καπέλο του. Πρέπει να πατάς κλικ, μόνο όταν το βελάκι αλλάζει και γίνεται χεράκι . ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 3

4 5 6

Slide 4

6 5 7

Slide 5

8 9 10

Slide 6

10 9 8

Slide 7

12 11 13

Slide 8

14 15 16

Slide 9

16 14 15

Slide 10

18 17 19

Slide 11

24 23 25

Slide 12

28 26 27

Slide 13

32 34 33

Slide 14

36 35 37

Slide 15

48 47 49

Slide 16

54 56 55

Slide 17

56 55 57

Slide 18

64 62 63

Slide 19

72 71 73

Slide 20

Μπράβο! http://blogs.sch.gr/persidou/

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι Μαθηματικών, Διπλάσιο ενός αριθμού

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι μαθηματικά διπλάσιο αριθμού

URL: