Η βλάστηση της Ελλάδας

+34

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η βλάστηση της Ελλάδας Συγκέντρωση υλικού-επιμέλεια: Πόπη Κανάκη Χαραλαμποπούλου

Slide 2

Στην Ελλάδα, λόγω του πολύμορφου ανάγλυφου (οροσειρές, βουνά, οροπέδια, πεδιάδες κ.λπ.) έχουμε μεγάλη ποικιλία φυτών, δηλαδή πλούσια χλωρίδα.

Slide 3

Το ανάγλυφο αυτό δημιουργεί διαφορετικά υψόμετρα και έτσι παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στις βροχοπτώσεις και στη θερμοκρασία. Αυτές οι διαφορετικές τοπικές συνθήκες συμβάλλουν στη μικρή ή μεγάλη ανάπτυξη των φυτών της περιοχής.  Πίνδος Μελτέμια

Slide 4

Έτσι έχουμε πλούσια ή φτωχή βλάστηση στην περιοχή. Το διαφορετικό ανάγλυφο διαμορφώνει ειδικές τοπικές συνθήκες, οι οποίες καθορίζουν το είδος της βλάστησης που μπορεί να αναπτυχθεί σε μια περιοχή. 

Slide 5

Τα διαφορετικά είδη βλάστησης, τα οποία παρατηρούνται στη χώρα μας, σχηματίζουν τις εξής ζώνες βλάστησης:  Μεσογειακή ζώνη βλάστησης (μακία) Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων Ζώνη δασών οξυάς – ελάτης και κωνοφόρων (ορεινή,  υπαλπική) Ζώνη υψηλών ορέων (αλπική)                                   

Slide 6

Μακία βλάστηση

Slide 7

Μακία Η ζώνη αυτή εκτείνεται κατά μήκος των ακτών της Ελλάδας και στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους. 

Slide 8

Μακία Στις περιοχές αυτές υπάρχουν φρύγανα (αγκαθωτοί ημίθαμνοι), θυμάρι, χαλέπι, πουρνάρια κ.λπ. και το υψόμετρο φθάνει περίπου μέχρι 600 μ.

Slide 9

Παραμεσογειακή βλάστηση

Slide 10

Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης Ως συνέχεια της προηγούμενης ζώνης συναντάμε την παραμεσογειακή ζώνη, στην οποία κυριαρχούν τα φυλλοβόλα πλατύφυλλα δάση.

Slide 11

Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης Η ζώνη αυτή εκτείνεται στις περιοχές που έχουν υψόμετρο από 600 μ. έως 1200 μ.

Slide 12

Πλάτανος

Slide 13

Δρυς

Slide 14

Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων

Slide 15

  Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων Η ζώνη αυτή βρίσκεται στα υψηλά όρη της Βόρειας Ελλάδας σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 800 μ. και αποτελείται από ψυχρόβια κωνοφόρα δέντρα.

Slide 16

 Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων Εδώ συναντάμε δάση της δασικής πεύκης, της ερυθρελάτης και της λευκής ελάτης.

Slide 17

Δασική πεύκη

Slide 18

Ερυθρελάτη

Slide 19

Ζώνη δασών οξυάς ελάτης και κωνοφόρων

Slide 20

  Ζώνη δασών οξυάς – ελάτης και κωνοφόρων (ορεινή, υπαλπική)              Η ζώνη αυτή εκτείνεται στις ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, καθώς και της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Το υψόμετρο εδώ ανέρχεται στα 1.700 — 1.800 μ.

Slide 21

  Ζώνη δασών οξυάς–ελάτης και κωνοφόρων (ορεινή,υπαλπική)              Σ' αυτήν συναντάμε κυρίως την καστανιά, την ελάτη και την οξιά, οι οποίες σχηματίζουν μικτά ή απλά δάση.

Slide 22

Καστανιά Έλατο Οξιά

Slide 23

Ζώνη υψηλών ορέων, αλπική

Slide 24

 Ζώνη υψηλών ορέων (αλπική) Τη συναντάμε στα υψηλά όρη της χώρας μας και σε υψόμετρα από 1.700 έως 2.900 μ.

Slide 25

 Ζώνη υψηλών ορέων (αλπική) Αποτελείται από ποώδη κυρίως βλάστηση, με διάσπαρτους μικρούς θάμνους, όπως η ξεραγκαθιά και  πολλά είδη από πανέμορφα αγριολούλουδα

Slide 27

Ψυχρόβιων κωνοφόρων 1700-1800μ. 800+μ. 600-1200μ. έως 600μ. 1700-2900μ. Μακία Παραμεσογειακή Αλπική- υψηλών ορέων Ορεινή υπαλπική

URL: