Тренажор - събиране и изваждане до 20

+105

No comments posted yet

Comments

Slide 1

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ ДО 20 ( с преминаване и заемане ) ТРЕНАЖОР Златка Чардакова, 54 СОУ. София

Slide 2

8 + 9

Slide 3

17 - 9

Slide 4

6 + 6

Slide 5

5 + 9

Slide 6

13 - 6

Slide 7

9 + 5

Slide 8

18 - 9

Slide 9

5 + 8

Slide 10

11 - 7

Slide 11

12 - 9

Slide 12

2 + 9

Slide 13

15 - 7

Slide 14

8 + 8

Slide 15

4 + 9

Slide 16

11 - 2

Slide 17

9 + 9

Slide 18

11 - 6

Slide 19

7 + 7

Slide 20

6 + 9

Slide 21

13 - 9

Slide 22

8 + 6

Slide 23

4 + 8

Slide 24

Справихте се чудесно! Браво! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София Ползвани изображения – от интернет.

URL: