Фантазиен бином

+72

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ПРОЕКТ “МАЛКИ ПИСАТЕЛИ” I ЧАСТ ТРЕТИ “В” КЛАС 54 СОУ “Св. ИВАН РИЛСКИ” Ръководител на проекта Златка Чардакова

Slide 2

ФАНТАЗИЕН БИНОМ Ръководител на проекта Златка Чардакова

Slide 3

ДЖАНИ РОДАРИ 1920 - 1980 " Надявам се, че този малък труд би могъл да се окаже полезен и за всеки, който вярва в необходимостта въобра-жението да заеме своето място във възпитанието; на този, който има доверие в творческите способности на детето; на този, който знае каква освободителна сила притежава словото. „Всички начини за употреба на словото нека бъдат на разположение на всички!“ ... Не за да станат всички художници на словото, а за да не бъде никой роб."                                                                                                           из «Граматика на фантазията»          

Slide 4

Да си припомним какво е ФАНТАЗИЕН БИНОМ. Фантазиен бином - две съвсем различни думи, измислени и избрани с помощта на случайността. Двете думи са много чужди една на друга и именно това довежда до хиляди причудливи връзки между тях. Така въображението се задвижва благодарение на различието и като краен резултат се получават интересни и невероятни приказки…

Slide 5

1.УВОД (начало на случката) Кога е станала случката? Къде е станала случката? Кои са участниците в случката? 2. ИЗЛОЖЕНИЕ (развитие на случката) Кои са действията и постъпките на героите? Каква е последователността в развитието на случката? 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (край на случката) Как завършва случката? Какви са резултатите, последствията от случката?

Slide 6

Избери си по една дума от двете колонки. лампа телефон огледало шкаф шише динозавър делфин пеперуда хиена папагал

Slide 7

Свържи двете думи с малка думичка (съюз или предлог) или по друг начин и избери заглавие за твоята приказка. Например: Хиената - телефонист Папагал в шкафа Огледалото на делфина Динозавърът, който живееше в шише И така нататък, и така нататък…

Slide 8

Направи си план за работа. 1. Кога е станала случката? 2. Къде е станала случката? 3. Кои са участниците в случката? 4. Кои са действията и постъпките на героите? 5. Каква е последователността в развитието на случката? 6. Как завършва случката? 7. Какви са резултатите, последствията от случката?

Slide 9

Внимание!!! Спазвай изучените правописни правила! Отделяй моментите с “нов” ред! Избягвай повторенията! Използвай епитети, за да е по-увлекателна приказката ти! Измисли забавна, фантастична случка, която да се хареса на читателите!

Slide 10

Да си припомним от втори клас!

Slide 11

Пожелавам ползотворна и успешна работа!!! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София Баку, Азербайджан

URL: