ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

+142

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με εικόνες ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ http://blogs.sch.gr/persidou/ και γράμματα

Slide 2

Γράψε το όνομα της εικόνας πατώντας με το χεράκι τα γράμματα με τη σειρά που είναι στη λέξη. Μπορείς να διαλέξεις εικόνα και από εδώ, πατώντας κλικ επάνω της. Μπορείς να γυρίσεις εδώ, πατώντας κλικ στην εικόνα

Slide 3

ί π α π α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 4

α τ ά τ α π α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 5

α λ ί π ι π α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 6

α σ σ α λ ά θ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 7

ς ό ν ι χ α α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σς υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 8

ς ό τ ε α α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σς υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 9

ο ν έ ρ τ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 10

α τ ό κ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 11

ι ν ό π ε π α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 12

ς ύ ο π π α π α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σς υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 13

ς λ ά γ α π α π α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σς υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ ο

Slide 14

ι ά κ γ ι λ α σ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ ρ

Slide 15

ο λ έ π α κ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 16

ς ο π ή κ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σς υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 17

ς ο κ ά σ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σς υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 18

ι σ τ ί ρ ο κ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 19

ς ρ ε κ ό ν ι ρ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σς υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ ο

Slide 20

ς α ρ ο κ ό κ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σς υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 21

ο ς μ τ ό π ο π π ι α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σς υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ α

Slide 22

ί θ α π σ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 23

ο λ ή μ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 24

α λ ή μ α κ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 25

α τ ά γ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 26

ι ν ό μ ε λ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 27

ή ν α χ η μ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 28

ν ύ ο ρ υ ο γ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ ι

Slide 29

ύ ο π ε λ α α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 30

ο ι β ί σ ω σ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 31

ι β ά τ υ ο κ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 32

ή χ ο ρ β α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 33

ι δ ά τ ο κ σ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 34

ς ο μ ό ρ δ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σς υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 35

δ ύ ο σ υ ο μ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ α

Slide 36

α μ η σ ύ φ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σς υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 37

α λ ύ ξ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 38

α λ ά χ ι ψ α β γ δ ε θ κ η μ λ ζ ξ ο ρ φ σ υ χ τ ω ψ ν ι π ά έ ή ί ό ύ ώ

Slide 39

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να διαλέξεις ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι γλώσσας

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα λέξεις κλειδιά

URL: