Човекът и обществото ( 2 тема)

+101

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ Човекът и обществото ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО трети клас

Slide 2

Човекът е част от природата и получава от нея всичко необходимо, за да създава нови продукти и изделия. Още от древни времена хората се обединяват, за да си помагат. Заедно си подсигуряват подслон и храна, отглеждат децата си. Заедно се трудят, образоват или забавляват. Възникват малки и големи групи от хора. Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

Slide 3

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ Общност – хората, които имат сходни интереси, занимания и цели: учениците от едно училище; работещите в едно предприятие; спортистите от един отбор.

Slide 4

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ ОБЩНОСТИ Хора с еднакви интереси, професия, роден език или религия; Хората от една общност се отличават от другите общности.

Slide 5

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ МАЛКИ ОБЩНОСТИ

Slide 6

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ ГОЛЕМИ ОБЩНОСТИ

Slide 7

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ Търпимост – умението да разбираме и зачитаме различните от нас. Нарича се още толерантност. Българското общество обединява всички български граждани: българи, турци, роми, евреи, арменци и други общности. Всички имат равни права и задължения. Зачитат различията помежду си. Обединена Европа – общност от страни, в която хората живеят, трудят се и се придвижват без ограничения.

Slide 8

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ РАЗЛИЧНИ ОБЩНОСТИ

Slide 9

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ РАЗЛИЧНИ ОБЩНОСТИ

Slide 10

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ РАЗЛИЧНИ ОБЩНОСТИ

Slide 11

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ РАЗЛИЧНИ ОБЩНОСТИ

Slide 12

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ РАЗЛИЧНИ ОБЩНОСТИ

Slide 13

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ РАЗЛИЧНИ ОБЩНОСТИ Колкото и различни да са интересите на хората в едно селище, те имат общи цели: да осигурят ред, чистота и безопасност .

Slide 14

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ Помисли и сподели! 1. Какви права и задължения имат членовете на семейството? 2. Кои цели обединяват учениците, учителите и родителите в училищната общност? 3. Изброй няколко общности в селището, в което живееш. 4.Участваш ли в общност по интереси: например танцов състав, спортен клуб, клуб на природозащитници? Разкажи на съучениците си.

Slide 15

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ Помисли какво според теб означава този девиз!!! ДЕВИЗЪТ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА: “ Различни, но заедно” РАЗЛИЧНИ ПО: ЗАЕДНО В:

Slide 16

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ Поздравления! Справихте се чудесно!

URL: