КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА

+130

No comments posted yet

Comments

Slide 1

КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА. ВАЛЕЖИ по учебника На Изд. Просвета (Кабасанова, Манолов, стоянова) трети клас Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

Slide 2

Спуска се от върховете, през поля и през гори, стига чак до домовете. Много ни е нужна тя, че дарява чистота и нарича се… Гатанката отгатни!

Slide 3

Я кажете, що е то? Като есенно листо, ярко жълто петънце върху синьото небе. С топлината си ни сгрява и живот на всички дава. Гали ни с лъчи горещи, всеки с радост го посреща. Свети като златно зрънце и наричаме го… Гатанката отгатни!

Slide 4

По небето нацъфтели, чудни, пухкави къдели, като топки снежни, крехки, нежни. Вятър щом завее и ги залюлее, дъжд от тях се стича. Сетне, мълния разсича дрешките им бели и едва си дъх поели, небесните лодки тръгват на разходка. Разпознахте ги, нали, наричаме ги… Гатанката отгатни!

Slide 5

Те ще ни разкажат за движението на водата в природата - кръговтат на водата.

Slide 7

Въздухът и водата съдържат много водни пари , защото водата и ледът непрекъснато се изпаряват. Растенията и животните също отделят водни пари.

Slide 8

Когато се охладят високо в небето, водните пари се превръщат в ситни капчици и образуват облаци. Облак може да се образува и близо до повърх-ността на Земята. Облак, който лежи направо на Земята се нарича мъгла. Мъглата се образува през есента, ранна про- лет и през зимата. Въздухът се насища с водни пари през деня. През нощта става студено. Водните пари се превръщат в малки капчици, размесени с въздуха. Образува се мъгла.

Slide 9

Какво се случва с капчиците в облака? Ако въздухът се затопли, капчиците се изпаряват и облакът изчезва. Ако въздухът остане хладен, капчиците се срещат една с друга, сливат се в по-едри капки и политат към Земята. Започва да вали дъжд.

Slide 10

Ако въздухът се изстуди много силно, неговите фини капчици замръзват и се слепват. Образуват се снежинки. Започва да вали сняг.

Slide 11

Понякога въздухът се изстудява много бързо. Тогава капчиците замръзват и се превръщат в лед. Политат към Земята като ледени топчета. Започва да вали град.

Slide 12

Водните пари не остават дълго във въздуха. Връщат се върху Земята като валежи. Валежите са природни явления.

Slide 13

Водните пари се връщат върху Земята като валежи. Реките отнасят дъждовната вода в моретата и океаните. Водата се изпарява и водните пари се смесват с въздуха. Това се нарича кръговрат на водата.

Slide 14

А сега ще ви разкажа приказка за водната капка… Пътешествието на една водна капка Било дъждовен ден и една водна капка трябвало да се раздели със своите родители.   - Довиждане, мамо и татко! - казала тя - Аз тръгвам на своето пътешествие.   - Довиждане, дете мое! Време е да научиш много неща за природата и как се използва водата.   Така водната капка поела по своя път. Тя минала през един океан и учудено възкликнала:   - Я, колко много вода! Дали ще се срещна с някои роднини?

Slide 15

историята продължава…   Изпекло силно слънце и както си стояла, капката започнала бавно да се изпарява.   - Леле! Какво ли още мога? - казала си тя.   - Ще научиш малко по-късно, капке.- възкликнала една изпаряваща се водна капка.   След като се изпарила, тя и още няколко капки съставили облак.   - Еха, колко интересно! - възкликнала тя.   Вятърът преместил съставения от капките облак и сега следвал процесът кондензиране.   - Леле! - възкликнала отново тя. От пара се превърнах отново в капка. Колко интересно!

Slide 16

историята продължава…   След като се кондензирала капката се стекла по един планински склон и се вляла в една река. Тогава тя видяла, че някои от капките попиват в почвата и ги попитала:   - Хей, вие там какво правите?   - Ние, капчице, попълваме запаса от природните води и по-късно някои от нас се вливат в океана. - казали другите капки.   - Леле! А аз какво ще правя?   - Ти, капчице, ще отидеш в океана и ще извършваш същите процеси отново и отново.   Уморена от дългото пътуване, но много щастлива тя възкликнала:   - Да си капка е много забавно!  

Slide 17

Да запомним!!! Кръговрат на водата – водата в природата непрекъснато се движи и преминава от едно състояние в друго.

Slide 18

Да запомним!!! Воден басейн – реките, езерата, моретата и океаните. Валежи – дъждът, снегът и градушката. Образуват се от облаците във високите слоеве на въздуха.

Slide 19

Помисли и отговори… 1. Защо въздухът винаги е примесен с водни пари? 2. Обясни какво са белите облачета, които издишваме през студените зимни дни?

Slide 20

Домашна работа 1. Представи си, че си облаче. Разкажи писмено откъде идваш и как ще се върнеш на Земята. 2. Наименованието на кои валежи откриваш във веригата? Разкажи как се образуват? д с н я г р а д ъ ж

Slide 21

Поздравления! Справихте се чудесно! Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ Ползвани изображения – от интернет.

URL: