ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

+251

No comments posted yet

Comments

Slide 14

Το αλάτι διαλύεται στο νερό, αλλά δε διαλύεται στη βενζίνη.

Slide 1

© Γρηγόρης Ζερβός Ε΄ ΤΑΞΗ ΜΙΓΜΑΤΑ ΦΕ 2 ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Slide 2

Τα μίγματα στα οποία δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά τους ονομάζονται ομογενή ή διαλύματα. Διάλυμα… Θυμάμαι!

Slide 3

Στα διαλύματα ονομάζουμε διαλύτη το συστατικό που περιέχεται σε μεγαλύτερη ποσότητα και διαλυμένες ουσίες τα υπόλοιπα συστατικά. Αν ένα συστατικό του διαλύματος είναι υγρό, τότε αυτό ονομάζεται διαλύτης, ανεξάρτητα από την ποσότητά του.

Slide 4

Σε ποια φυσική κατάσταση μπορεί να είναι τα διαλύματα; τσάι με ζάχαρη, γαλλικός καφές ατμοσφαιρικός αέρας χρυσός υγρό αέριο στερεό

Slide 5

Κράμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσότερων σωμάτων, που το ένα τουλάχιστον είναι μέταλλο. μπρούντζος χάλυβας χαλκός κασσίτερος σίδηρος άνθρακας

Slide 6

σελ. 34

Slide 7

σελ. 34 Στο νερό διαλύονται 15 κουταλιές ζάχαρη. Μετά η ζάχαρη που ρίχνω στο ποτήρι μένει στον πυθμένα, όσο κι αν ανακατέψω το διάλυμα.

Slide 8

Καμία ουσία δε διαλύεται απεριόριστα σε κάποιο διαλύτη. Αν προσθέτουμε σταδιακά μια ουσία σε ένα διαλύτη, κάποια στιγμή δε διαλύεται άλλη ουσία. Τότε το διάλυμα ονομάζεται κορεσμένο. Η αδιάλυτη ουσία που κατακάθεται στον πυθμένα ενός δοχείου που περιέχει ένα κορεσμένο διάλυμα ονομάζεται ίζημα.

Slide 9

σελ. 35 Στο ζεστό νερό διαλύονται περισσότερες κουταλιές ζάχαρη απ’ ό,τι στο κρύο νερό. θερμοκρασία διαλύτη

Slide 10

σελ. 35 Στο ποτήρι που είναι γεμάτο μέχρι τη μέση διαλύονται 6 κουταλιές αλάτι, ενώ στο γεμάτο ποτήρι διαλύονται 12 κουταλιές αλάτι. ποσότητα διαλύτη

Slide 11

σελ. 36

Slide 12

σελ. 36 2 ποτήρια 2 κουτάλια αλάτι ζάχαρη νερό 2 ποτήρια μέχρι τη μέση με νερό. Ίδια ποσότητα & ίδια θερμοκρασία Στο ένα ποτήρι ρίχνω αλάτι μέχρι να Στο άλλο ποτήρι ρίχνω ζάχαρη μέχρι νερού. δω ότι το αλάτι δε διαλύεται πια. να δω ότι δε διαλύεται πια. είδος της ουσίας 1ο ποτήρι: διαλύθηκαν 6 κουταλιές αλάτι. 2ο ποτήρι: διαλύθηκαν 15 κουταλιές ζάχαρη.

Slide 13

σελ. 36 Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του διαλύτη, τόσο περισσότερη ουσία μπορεί να διαλυθεί σ’ αυτόν. Στο ζεστό νερό διαλύεται περισσότερη ζάχαρη απ’ ό,τι στο κρύο νερό. Στην ίδια ποσότητα νερού διαλύονται διαφορετικές ποσότητες διαφορετικών ουσιών.

Slide 14

Από τι εξαρτάται η ποσότητα μιας ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ένα διαλύτη… ποσότητα διαλύτη θερμοκρασία διαλύτη διαλύτη & διαλυμένη ουσία

Slide 15

σελ. 37 Στον πυθμένα του ποτηριού δεξιά έχει σχηματιστεί ίζημα. Στο διάλυμα αυτό δεν μπορεί να διαλυθεί επιπλέον αλάτι. Το διάλυμα είναι κορεσμένο.

Slide 16

σελ. 37 Στο ποτήρι αριστερά μπορούμε να διαλύσουμε περισσότερο α-λάτι, γιατί η ποσότητα του δια-λύτη είναι μεγαλύτερη.

Slide 17

σελ. 37 Η ποσότητα του τσαγιού είναι η ίδια και στο ποτήρι και στο φλιτζάνι. Στο ζεστό τσάι μπο-ρούμε να διαλύσουμε περισ-σότερη ζάχαρη απ’ ό,τι στο κρύο.

Slide 18

σελ. 22 Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ Ε΄ - ΜΙΓΜΑΤΑ

URL: