Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ

+461

No comments posted yet

Comments

gspanos64 (4 years ago)

Είναι πολύ ωραίο!!!

Slide 1

ΦΕ2 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ © Γρηγόρης Ζερβός Ε΄ ΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Slide 2

Η ενέργεια στο σύμπαν δεν παράγεται από το μηδέν και δεν εξαφανίζεται. Αρχή διατήρησης της ενέργειας Η συνολική ενέργεια διατηρείται. Ούτε δημιουργείται ούτε εξαφανίζεται, μετατρέπεται όμως διαρκώς από μία μορφή σε μία άλλη και αποθηκεύεται στα σώματα σε διάφορες μορφές.

Slide 3

Τα σώματα που περιέχουν αποθηκευμένη ενέργεια, την οποία μπορούν να απελευθερώσουν, για να χρησιμοποιηθεί σε μία άλλη μορφή ονομάζονται πηγές ενέργειας ή αποθήκες ενέργειας.

Slide 5

σελ. 43

Slide 6

πετρέλαιο χημική ενέργεια υγραέριο χημική ενέργεια κορμοί δέντρων χημική ενέργεια σελ. 43

Slide 7

ελατήριο δυναμική ενέργεια τεντωμένο τόξο δυναμική ενέργεια μπαταρίες χημική ενέργεια σελ. 43

Slide 8

Το πετρέλαιο, το υγραέριο, τα ξύλα, το ελατήριο, το τεντωμένο τόξο και οι μπαταρίες είναι πηγές ενέργειας, δηλαδή αποθήκες ενέργειας. σελ. 44

Slide 9

σελ. 44 παιχνίδια, ρολόι, κινητό τηλέφωνο, φωτογραφική μηχανή, ραδιόφωνο…

Slide 10

σελ. 44 βενζίνη χημική ενέργεια μπαταρίες χημική ενέργεια πετρέλαιο χημική ενέργεια λυγισμένο κοντάρι δυναμική ενέργεια ελατήριο δυναμική ενέργεια νερό φράγματος δυναμική ενέργεια

Slide 11

αναπληρώνονται πολύ γρήγορα ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια… κάποτε θα τελειώσουν πετρέλαιο, κάρβουνο, φυσικό αέριο… Πηγές ενέργειας

Slide 12

αιολική ενέργεια πυρηνική ενέργεια ηλιακή ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Slide 13

ενέργεια των κυμάτων υγρό βιοκαύσιμο γεωθερμική ενέργεια βιομάζα

Slide 14

κάρβουνο λιγνίτης πετρέλαιο φυσικό αέριο Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Slide 15

σελ. 22 Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ Ε - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕ2

URL: