ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΑ ΜΙΓΜΑΤΑ

+321

No comments posted yet

Comments

Slide 3

To “m” όταν μπαίνει μπροστά από μονάδα μέτρησης σημαίνει 1.000 φορές μικρότερο.

Slide 1

ΜΙΓΜΑΤΑ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός ΦΕ 1 ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΑ ΜΙΓΜΑΤΑ

Slide 2

ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Καθαρές ουσίες Μίγματα Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις

Slide 3

Καθαρές ουσίες είναι τα στοιχεία και οι χημικές ενώσεις. Αποτελούνται από ένα είδος μορίων (H2, CO2, NH3…) Μίγματα ονομάζονται οι ουσίες που προκύπτουν από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Οι καθαρές ουσίες από τις οποίες αποτελείται ένα μίγμα ονομάζονται συστατικά του μίγματος.

Slide 4

σελ. 30

Slide 5

σελ. 30

Slide 6

σελ. 31 στερεή φυσική κατάσταση στερεή φυσική κατάσταση στερεή φυσική κατάσταση στερεή φυσική κατάσταση

Slide 7

σελ. 31 υγρή φυσική κατάσταση στερεή φυσική κατάσταση υγρή φυσική κατάσταση

Slide 8

σελ. 31 υγρή φυσική κατάσταση υγρή φυσική κατάσταση υγρή φυσική κατάσταση

Slide 9

σελ. 32

Slide 10

σελ. 32        

Slide 11

Ένα μίγμα ονομάζεται ετερογενές, όταν μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά του. Τα μίγματα στα οποία δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα συστατικά τους ονομάζονται ομογενή ή αλλιώς διαλύματα. σελ. 33

Slide 12

σελ. 33      

Slide 13

σελ. 33 Το σοκολατούχο γάλα είναι ετερογενές μίγμα. Μια ποσό-τητα από το κακάο που πε-ριέχει το μίγμα κατακάθεται στον πυθμένα, γι’ αυτό πρέ-πει ν’ «ανακινούμε» το σοκο-λατούχο γάλα, πριν το πιούμε.

Slide 14

σελ. 22 Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ Ε΄ - ΜΙΓΜΑΤΑ ΦΕ1

URL: