Παίζω με σύμφωνα και δίψηφα σύμφωνα

+299

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με σύμφωνα και δίψηφα σύμφωνα http://blogs.sch.gr/persidou/ ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

Αφού σκεφτείς, πάτα κλικ σε ό,τι λείπει. ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 3

….ουρέκι στ τσ τσ ….αφύλι τσ στ στ καρό….ι τσ τσ ποτι….ήρι τσ στ στ στ

Slide 4

…ιφίας ψ ξ ξ …ηφιδωτό ξ ψ ψ τα…ί ξ ψ ψ τό...ο ψ ξ ξ

Slide 5

…ύλα σκ ξ ξ ….ίουρος ξ σκ σκ κα.…όλ ξ σκ σκ ...ύστρα σκ ξ ξ

Slide 6

…ιχάλα σπ ψ ψ …..ίτι ψ σπ σπ α..…ίδα ψ σπ σπ ...άρι σπ ψ ψ

Slide 7

Το μικρό το σαλι….άρι κάθισε κοντά στο ….άκι με ….ουφάν με ένα ….επάκι. Κοίταζε και το φε….άρι κι όπως έπαιζε το ….έφι το ’πιασε μεγάλο κέφι! τσ (ντ τσ) ντ) (τζ γκ) μπ) γκ) γκ τζ (τζ (μπ μπ τσ) (γγ γγ ντ (γγ

Slide 8

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να διαλέξεις ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι γλώσσας

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα σύμφωνα διψηφα

URL: