Колко са магаретата - преразказ

+111

No comments posted yet

Comments

Slide 1

КОЛКО СА МАГАРЕТАТА Преразказ на приказка трети клас Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

Slide 2

Да си припомним ! Какво означава да направим преразказ? 1. Предаваме със свои думи чужд текст. 2. Не изпускаме важни моменти от текста. 3. Не заменяме героите. 4. Не променяме събитията. 5. Разказваме събитията без да променяме тяхната последователност. 6. Не използваме пряка реч, а преразказваме думите на героите.

Slide 3

КОЛКО СА МАГАРЕТАТА Българска народна приказка

Slide 4

Един селянин подкарал пет магарета да ги продава на пазара. По пътя се уморил и яхнал едно от магаретата. Като отпочинал малко, той ги преброил. - Бре, само четири! – викнал уплашен селянинът и скочил на земята. – Изгубил съм едното! Но преди да се върне той преброил магаретата още веднъж и видял, че са пет. Метнал се радостно на магарето и ги преброил пак. - Пак четири! – извикал той и почнал да мига в почуда.

Slide 5

В това време насреща му се задал Хитър Петър. - Хитър Петре, моля ти се, кажи ми колко са магаретата. Като ги броя от земята са пет, а като се метна на самара, едното от тях се губи. - Магаретата са шест, само че едното е с два крака. – усмихнал се под мустак Хитър Петър.

Slide 6

Да отговорим на въпросите. 1. Накъде тръгнал селянинът? 2. Какво станало, когато се уморил от пътя? 3. От какво се изплашил селянинът? 4. Наистина ли се е изгубило едното магаре? 5. Защо при всяко преброяване броят бил различен? 6. Какъв е селянинът? 7. Как Хитър Петър се пошегувал с него?

Slide 7

Раздели приказката на части. Кои са те? Кой момент ти хареса най-много? Разкажи.

Slide 8

Да подредим моментите и да съставим план. 1 2 3 4

Slide 9

План 1. Селянинът на път за пазара. 2. Уплашеният селянин. 3. Преброяване от земята. 4. Срещата с Хитър Петър.

Slide 10

Преразкажи устно, като си помагаш с въпросите. 1. Колко магарета подкарал селянинът към пазара?

Slide 11

2. Колко магаретата преброил той, когато бил върху едно от тях? Уплашеният селянин

Slide 12

3. Колко се оказали магаретата, когато селянинът стъпил на земята?

Slide 13

3. Колко са магаретата според Хитър Петър? Кое е шестото магаре?

Slide 14

Улови и запиши в тетрадката само думите, които са свързани с текста. пазар магазин магарета селянин седем пет Хитър Петър коне четири гражданин планина уплашен Да проверим. Ако правилно си записал, значи си открил ОПОРНИТЕ ДУМИ в текста. хитър

Slide 15

пазар метнал магарета радостно броил усмихнал се преброил пет ПРАВОПИС

Slide 16

Внимание!!! 1. Не променяй разказаната история. 2. Преразказът да е близък до текста, използвай някои думи на автора. 3. Не допускай неточности при предаване на съдържанието. 4. Спазвай плана. Започни всеки момент на “нов ред”. 5. Преразкажи думите на героите. 6. Не прибавяй измислени от теб моменти. 7. Пиши красиво и без правописни грешки.

Slide 17

Приятна и ползотворна работа!

Slide 18

Благодаря! Работата върху преразказа презентира за вас Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

URL: