Двамата братя

+69

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ДВАМА БРАТЯ Българска народна приказка трети клас Златка Чардакова 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

Slide 2

Да прочетем приказката. Слушай внимателно, за да отговориш на въпросите! Кои са героите в нея?

Slide 3

ДВАМА БРАТЯ Едно време имало двама братя. И двамата били женени. По-младият имал четири деца, а по-старият нямал. След смъртта на баща си те не разделили своите нивя, а ги засели заедно. Нивята узрели, ожънали ги, овършали житото и си го разделили поравно.

Slide 4

Нивята узрели, ожънали ги, овършали житото и си го разделили поравно. Мръкнало се. Легнал си по-старият брат, ала не могъл да заспи. Мислел си той на ума: „Дали добре си разделихме житото? Брат ми има по-голямо семейство. Трябва му повече жито заради децата. Чакай да ида и да притуря от моето жито, ама тъй, че той да не знае!”.

Slide 5

По-малкият брат се събудил през нощта и също така захванал да си премисля дали вярно са си разделили житото. „Ние с жената и двамата сме млади и здрави — мислил той — ето че и децата ще почнат да ни помагат: има кой да работи и печели. А брат ми е самичък с жена си, пък е и по-слаб от мене: трябва да му дам от своето жито.” И станал, отишъл и пренесъл от своето жито към братовия си дял.

Slide 6

През деня гледат - и двете части равни. Почудили се и двамата, но нищо не си казали. На другата нощ направили същото, само че в различно време, затова не могли да се срещнат. Пак останали и двете части на житото еднакви.

Slide 7

Тъй си притуряли те един на друг няколко нощи, додето най-после се срещнали. Тогава разбрали и двамата защо е оставало житото им все еднакво. С радостни сълзи на очи те се прегърнали и решили задружно да живеят през целия си живот и във всичко да си помагат един на друг. И двамата били много честити.

Slide 8

Колко момента има в приказката и кои са те?

Slide 9

1. Подялбата

Slide 10

2. Решението на по-стария брат

Slide 11

3. Пренасяне на житото от по-малкия брат

Slide 12

4. Среднощна среща

Slide 13

5. Братска обич

Slide 14

Прочети приказката в читанката и отговори на въпросите. 1. Справедливо ли са разделили житото братята? 2. Защо по-старият брат прехвърлял от своето жито? 3. Какво правел по-малкият брат? Защо? 4. Защо житото оставало все поравно?

Slide 15

Как разбирате израза “братска делба”? а) на по-големия брат се полага повече; б) на по-малкия брат се полага повече; в) на двамата се полага поравно.

Slide 16

Да си припомним що е епитет! Епитет е художествено изразно средство, описателна дума или фраза. Пояснява качества на предмети или явления. Епитетите правят речта емоционална. Извади 5 епитета от текста и ги запиши в тетрадката.

Slide 17

Бащата разделил нивите. След смъртта на бащата братята не разделили нивите. Не Да Не Не Пръв по-малкият брат притурил жито на по-големия. Братята се срещнали след няколко нощи. Братята се чудели: “Защо двете части са равни?” Решили задружно да живеят през целия си живот. Скарали се за житото. Да Да Вярно ли е, че: Да

Slide 18

Домашна работа: Подготви се да преразкажеш устно приказката от името на един от братята. Направи илюстрация на момента, който ти харесва най-много.

Slide 19

Поздравления за отличната работа!!! Златка Чардакова 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ ползвани изображения – от интернет и от читанката на изд. Просвета

URL: