ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

+346

No comments posted yet

Comments

Slide 3

Εξάτμιση του νερού, σύννεφα, ανάπτυξη των φυτών…

Slide 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΕ 4 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

σελ. 28

Slide 4

Ένα διυλιστήριο πετρελαίου είναι μια βιομηχανική μονάδα στην οποία γίνονται: καθαρισμός πετρελαίου επεξεργασία πετρελαίου διαχωρισμός πετρελαίου σε κλάσματα

Slide 5

Το πετρέλαιο είναι μίγμα πολλών διαφορετικών υδρογονανθράκων. Θυμάστε τι είναι το πετρέλαιο; Για να μετατραπεί σε χρήσιμα προϊόντα, θα πρέπει να διαχωριστεί σε μικρότερες ομάδες ουσιών, που ονομάζονται κλάσματα πετρελαίου.

Slide 6

Ο διαχωρισμός των κλασμάτων του πετρελαίου γίνεται στην αποστακτική στήλη.

Slide 7

σελ. 28 Κλασματική απόσταξη αργού πετρελαίου θέρμανση πετρελαίου Αργό πετρέλαιο εξάτμιση ουσιών υγροποίηση κάθε ουσίας ανάλογα με το σημείο βρασμού της μαζούτ 400 οC πετρέλαιο κίνησης-θέρμανσης 250-360 οC κηροζίνη 150-250 οC βενζίνη 35-140 οC προπάνιο - βουτάνιο < 30 οC υγραέρια ελαφρά ορυκτέλαια μεσαία ορυκτέλαια βαριά ορυκτέλαια άσφαλτος

Slide 8

σελ. 29 προπάνιο - βουτάνιο (υγραέρια) βενζίνη (ή πετρέλαιο) πετρέλαιο κίνησης πετρέλαιο θέρμανσης κηροζίνη μαζούτ παραφίνη μαζούτ άσφαλτος ορυκτέλαια

Slide 9

σελ. 29 Τα κυριότερα κλάσματα του πετρελαίου είναι το προπάνιο, το βουτάνιο, η βενζίνη, η κηροζίνη, το πετρέλαιο κίνησης & θέρμανσης, το μαζούτ, τα ορυκτέλαια, η παραφίνη, η άσφαλτος κ.ά.

Slide 10

σελ. 30 βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης μαζούτ κηροζίνη βενζίνη πετρέλαιο κίνησης

Slide 11

σελ. 30 Μείωση μετακινήσεων με τα αυτοκίνητα, χρησιμο-ποίηση μέσων μαζικής μεταφοράς, συντήρηση καυ-στήρων θέρμανσης, οικονομία στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Slide 12

σελ. 30 Βενζίνη - μετακίνηση με το αυτοκίνητο Παραφίνη - άναμμα κεριών Άσφαλτος δρόμου - περπάτημα

Slide 13

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΕ4

Tags: φυσική ενέργεια στ δημοτικού

URL: