Равнини, низини, полета - 3 клас

+160

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ РАВНИННИТЕ ЗЕМИ – ОБШИРНИ И ПЛОДОРОДНИ ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО трети клас

Slide 2

Да си припомним цветовете на географската карта. - със син цвят се изобразяват водите със зелен цвят се изобразяват равнинните места - с кафяв цвят се изобразяват планините

Slide 3

Какво е повърхнина? Земната повърхност не е равна. Неравностите образуват различни форми: равнини

Slide 4

Неравностите по земната повърхност, които образуват различни форми, се наричат ПОВЪРХНИНА.

Slide 5

Кои са равнинните форми?

Slide 6

РАВНИНА – по-ниските и равни части от повърхнината. Нямат голяма разлика във височините. Заемат почти половината от нашата страна. На картата са изобразени със зелен цвят. Най-обширната равнина. Разположена е в Северна България, на юг от река Дунав. Нейната повърхнина не е равна навсякъде.

Slide 7

НИЗИНА – най-ниските и равни земи, чиято височина не надвишава 200 метра. Голяма равнина, която е разположена в Южна България. В сравнение с Дунавската равнина тя е по-ниска и равна. Затова е наречена НИЗИНА.

Slide 8

ПОЛЕ – по-малки равни земи, оградени от планини. Полетата в България са много и носят имената на най-големия град в тях. Носи името на столицата на България - София. Намира се на югозапад от Софийското поле и носи името на град Перник.

Slide 9

Основни природни богатства са равните и плодородни земи. Върху тях се отглеждат много и различни растения. Кои са природните богатства на равнините? ЦАРЕВИЦА

Slide 10

Какви възможности за живот и труд предлагат равнините? Разгледай снимките и обясни.

Slide 11

От какво хората трябва да пазят равнините, за да съхранят техните богатства?

Slide 12

Определи по природната карта в атласа от кои планини е оградено. Планините Витоша, Голо Бърдо и Люлин ограждат Пернишкото поле.

Slide 13

Посочи на природната карта в атласа Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Използвай условните знаци и определи какви подземни богатства има в двете равнинни земи.

Slide 14

ДОМАШНА РАБОТА На контурната карта на България нанеси равнинните земи със съответния цвят. Надпиши ги. Нанеси подземните богатства в тях.

Slide 15

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! СПРАВИХТЕ СЕ ОТЛИЧНО!!! Ползвани изображения – от интернет

URL: