Километър

+92

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

Slide 2

С кои мерни единици измерваме дължините? сантиметър – см дециметър – дм метър - м

Slide 3

1дм = ? см 10 10дм = ? м 1 10дм = ? см 100 1м = ? см 100 1м = ? дм 10

Slide 4

400 м + 600 м = 1000 м

Slide 5

София 100 + 47 100 + 60

Slide 6

Най-къс е пътят до Благоевград. А най-дълъг е до Варна.

Slide 7

а) 562 км – 500 км = (748 – 700 ) : 8 = (381 – 300) : 9 = 62 км 48 : 8 = 6 81 : 9 = 9 б) 678 км – 300 км = (849 – 800 ) : 7 = (435 – 400) : 5 = в) 281 км – 200 км = (956 – 900 ) : 8 = (654 – 600) : 6 = 378 км 49 : 7 = 7 35 : 5 = 7 81 км 56 : 8 = 7 54 : 6 = 9

Slide 8

София Ловеч Плевен София – Ловеч – 150 км Ловеч – Плевен – 30 км

Slide 9

На 3000 км от България за вас презентира: Златка Чардакова

URL: