Въздух. Свойства на въздуха

+118

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ ВЪЗДУХ. СВОЙСТВА И ЗНАЧЕНИЕ

Slide 2

Въздухът е навсякъде около нас. Той е газ, без който животът е невъзможен. Едно море – целия свят покрива, а мравка не може да удави. Що е то?

Slide 4

Свойства на въздуха 1. Въздухът е невидим. 2. Няма мирис. 3. Няма вкус. 3. Няма цвят.

Slide 5

Ако си повеем с лист хартия (ветрило), усещаме по лицето си полъха на въздуха. Усещаме го и когато духаме с уста върху ръка си, защото той се движи и ни докосва. Можем да усещаме въздуха.

Slide 6

Движението на въздуха се нарича вятър.

Slide 7

Въздухът заема място. 1. Като потопим тръбичка в чаша с вода и продухаме през нея, въздухът образува мехурчета, защото заема място. 2. Мехурите изтласкват водата и изплуват, защото въздухът е по-лек от водата.

Slide 8

Въздухът има маса. През зимата въздухът ни топли.

Slide 9

Въздухът е необходим за живота на Земята. Без въздух няма живот. Всички живи същества се нуждаят от въздух. Въздухът е необходим за дишането. Човек може да издържи без въздух най-много една - две минути. Водните организми използват разтворения във водата въздух. Животните, които живеят в почвата, дишат въздуха, намиращ се между нейните частиците.

Slide 10

Въздухът е необходим за горенето. Някога хората запалвали огън като триели една в друга дървени пръчки. Сега е много лесно. За да гори непрекъснато, около огъня трябва да има въздух. Запалената свещ гори, защото около нея има въздух. Той поддър-жа горенето й. Ако похлупим горя-щата свещ със стъклена чаша, само след броени секунди тя угасва.

Slide 11

Човекът всеки ден има нужда от: 1 кг храна 2 кг (литра) вода 25 кг въздух Любопитно и интересно!!!

Slide 12

Любопитно и интересно!!! Напълнете стъклена бутилка с гореща вода, изчакайте няколко минути да се стопли бутилката  и излейте водата. Нахлузете балон на гърлото на бутилката. Поставете бутилката в купа с леденостудена вода. Ще видите истински фокус - бутилката започва сама да гълта балона! Сега затоплете бутилката в гореща вода - тя сама ще започне да избутва балона навън.

Slide 13

Какво става? Когато затопляме бутилката, затопля се и въздухът в нея и се разширява,тогава той избутва балона навън. Когато охлаждаме бутилката - въздухът в нея се охлажда и свива. Тогава въздухът извън бутилката набутва балона вътре в нея. Ако пак я затоплим - въздухът вътре отново се разширява и избутва балона обратно навън.

Slide 14

Любопитно и интересно!!! Един  лесен начин да разберете дали въздухът тежи. Завържете конец на нещо по-високо. Завържете на другия край на конеца равна пръчка и я приплъзвайте във възела докато се уравновеси като везна. Надуйте два еднакви балона до еднакъв размер и   завържете гърлата им с два еднакви конеца. Завържете балоните от двете страни на пръчката на еднакво разстояние от краищата и ако е необходимо приплъзнете единия балон, докато пръчката се уравновеси (заеме хоризонтално положение). Боднете единия балон с карфица.

Slide 15

Какво става? Пръчката се накланя от страната на другия балон. Защо става така? Когато спукате единия балон, въздухът от него излиза. Другият балон е пълен с въздух и е по-тежък и затова пръчката се накланя в неговата посока.

Slide 16

Да затвърдим. Попълни пропуснатото в текста. Въздухът е …………… газ, без …….. без……… . Той заема ……… . По-лек е от ……… .Поддържа …………. . От въздух се нуждаят всички …………. организми, за да ……… . безцветен вкус мирис място водата горенето живи дишат

Slide 17

В картинния ребус е записано едно от свойствата на въздуха. Открий го. въ зд ух ът под дър жа го ре не то Въздухът поддържа горенето.

Slide 18

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ОТЛИЧНАТА РАБОТА!!! http:///www.lyuboznaiko.com/index.php/2011/05/ http://viki.rdf.ru/cat/nature/

URL: