биология слайд

+710

No comments posted yet

Comments

bekosh (3 years ago)

vv

assselya (3 years ago)

1

DDianna (3 years ago)

Биология

DDianna (3 years ago)

Биология

DDianna (3 years ago)

Биология

aika (4 years ago)

d

aika (4 years ago)

yes no comment

aika (4 years ago)

yes no comment

Raikhan (4 years ago)

u

Raikhan (4 years ago)

super

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Цитологияның бас қойған ғалым

Slide 4

Қалай жасушаны көруге және зерттеу?

Slide 5

МИКРОСКОП

Slide 6

ЭЛЕКТРОНДЫҚ МИКРОСКОП

Slide 7

Жасушаның түрлері Прокариоттық – ядросыз Эукариоттық ядролы

Slide 8

Органоид - Ерекше функцияның жасушасымен орындау қамтамасыз ететiн тұрақты клеткалы құрылымдар

Slide 9

ЖАСУШАНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ Ядро Цитоплазма Митохондрия Қабықша Гольджи жиынтығы Рибосома ЭПС Жасуша орталығы Лизосомалар

Slide 10

Ядро Қабықша Ядролық шырын Ядрошық Хромосомалар

Slide 11

Жасушаның өңге мембраналары бар кешен жасаушы екi қабат кеуектi мембрана. Функциялар: Жасуша плазмасынан ядро бөледi. - Қабықта жиында болады арқылы белоктер түсiп адыраятын мезгiл, ион, нуклеин нуклеин қышқылдары, су, май көмiрсутектер.. Ядроның қабықшасы Ядро қабықшасы

Slide 12

Ядролық шырынЯдролық шырын немесе кариолимфа Ядролық қабықпен болады. Функция Жасуша плазмасынан ядро бөледi. Құрылыс Органикалық және органикалық емес заттардың коллоид ерiтiндiсi Ядерный сок

Slide 13

Ядрошық Мкм торшаның ядросының органойды, өлшеммен 1мен 10мен аралығындағы. Ол форма бойынша дөңгелек. Бөрткеннiң құрамына рнк және белоктер кiредi Функция Бөрткенде рибок жайындардың рнк және құрастыруы синтезде болады. . Ядрышко

Slide 14

Хромосомалар Жасушаның бөлуi тек қана кезде көрiнген. Бұл иықтар және алғашқы көшiру болатын дербес ядролық құрылымдар Хроматинның затының түрiндегi Клетке неделящейсяға - днқ және ақтиын кешен Функция: - Тұқым қуалаған берiлудi сақтау және берiлу

Slide 15

Цитоплазма Митохондрия Ядрошық Цитоплазма Жасуша плазма ызғарсыз белокты желiлердiң жүйенiң әр түрлi тұздар және органикалық заттарын өзiмен ұсынатын коллоид ерiтiндiсi былжыр орта торшалар шектелген сыртқы ортадан деп аталады Ол функция бiр табандатқан ядроға және барлық органойдтарды бiрлестiредi, олардың өзара әрекеттесуiн қамтамасыз етедi. цитоскелетпен

Slide 16

Цитоқаңқа Барлық жасуша плазмасы ызғарсыз белокты желiлердiң жүйесi торшаның формасын анықтайды, оның қозғалыстары, бөлуде және өзi торша орын ауыстыруларындағына қатысады

Slide 17

Рибосома 20 нмнiң диаметрдi торшасының өте ұсақ органойдтары. 2-шi - теңсiз суббiрлiктерден тұрады: iрiлi-уақтысы. Рибок жайындардың құрамына рРНК және белоктер кiредi. Эпс мембранадағы олары және жасуша плазмаларында орналасады. Бөрткендерде жинақтайды. Тiркестегi иРНКтерi полисома құрастыра бойлай бiрiгедi Функция: Рибок жайындардағы белоктер барлық қажеттi Клеткелердi жинақтайды. *

Slide 18

Митохондрия 0, 2 0, 3 мкмге торшаның органойды, өлшеммен. Торшаның жасуша плазмасындағы онда болады. Ол форма бойынша таяқ тәрiздi, дөңгелек, сопақ. Клеткеге митохондрий сан тең емес. Органойд Двухмембранный. Сыртқы мембрана тегiс, iшкi көп әжiмдердi құрастырады - Кристтар. Днқ молекулаларда болатын негiзгiмен iшiнде толтырылған, рнк рибок жайын Митохондриялардағы функция АТФны жинақтайды. Сирек емес оларды "Күш беретiн торшаның станциялары" деп атайды. * iшкi мембрана әжiмдi құрылымы болады, сыртқы мықты және тегiс.

Slide 19

Эндоплазмалық тор Өзекше жасаушы мембраналардың жүйесi, түтiк, цистерна. Ұқсас сыртқы мембранамен мембраналарының Құрылысы және олардан бiртұтас желiнi құрастырады (ол рибок жайын мембрана барып тұр) кедiр-бұдырлы және тегiс Эпстердi танып бiледi Функциялар: Рибок жайындарда ақтиын синтез Заттардың көлiгi Липойдтардың синтезге араласуы

Slide 20

Қабықша әр түрлi Құрылысы болады, бiрақ әрдайым жасуша плазмасына плазмалық мембрананы тiреледi - екi есе шығын тұратын нәзiк қабыршақ фосфолипидтар қабаттай, белоктердiң қосындысымен. Функциялар: - Қоршаған ортадан жасушаны қорғайды -Кездемедегi жасушасын жалғастырады - Қоршаған ортамен зат алмасуда қатысады, сайлау өтiмдiлiгiмен ие болады - Фагоцитоз және пиноцитозда қатысады .

Slide 21

Гольджи Жиынтығы Италиялық ғалым К.Гольджидiң аты бойынша оның (1898 ) жүйке жасушаларының жасуша плазмасында тұңғыш рет көретiн және торлы аппаратты сияқты белгiлейтiн аталған жасушалар органоид. Гольджи кешен қазiр өсiмдiк және организмдардың малдарының барлық жасущалардағысы бiлдiрген. Ол форма және өлшемдер әр түрлi. Екi есе шығын мембраналармен көпiршiктер өлкелер бойынша жасаушы шектелген жазықталған цистерналардың жүйесi жасушаның бiртұтас мембрана жүйесiне кiредi. Оған функция синтетикалық қызметтiң өнiмдерi тасиды: жасушалар, май көмiрсутектер және оларда жинақталады, ендi сонан соң немесе жасуша плазмаларына түседi, немесе жасушадан сыртқы

Slide 22

Лизосомы Самые мелкие одномембранные органоиды,содержат до 60 гидролитических ферментов. Образуется в комплексе Гольджи. Функции: Пищеварительная –обеспечивает переваривание органических веществ, попавших в клетку при фагоцитозе и пиноцитозе При голодании могут участвовать в растворении органоидов, клеток и частей организма

Slide 23

Клеткалық орта Екi центриоладан бiр-бiрi перпендикуляр орналасқан тұратын Құрылыс немембранногосы органойд. Әрбiр триоль қабырғасы микротүтiктердiң 9 буынан құрастырылған цилиндр жатық сияқты болады Функциялар: Торшалардың бөлулерiнде бөлудi ұршық құрастыра қатысады

Tags: biology

URL: