Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

+66

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών Γ.Φ.

Slide 2

Τι είναι η στρογγυλοποίηση; Όταν αντικαθιστούμε έναν αριθμό με κάποιον άλλο, κοντινό του «στρογγυλό», που όμως είναι πιο απλός, τότε κάνουμε στρογγυλοποίηση. π.χ. το 198  200

Slide 3

Γιατί να στρογγυλοποιούμε τους αριθμούς; Διευκολυνόμαστε όταν θέλουμε να κάνουμε πράξεις με το νου, γρήγορα Π.χ. είναι ευκολότερο να προσθέσουμε ή να πολλαπλασιάσουμε το 200 παρά το 198. Μπορούμε να καταλάβουμε ευκολότερα το μέγεθος ενός αριθμού Π.χ. η τιμή ενός αυτοκινήτου που κοστίζει 27.765 €  28.000 €

Slide 4

Πώς δηλώνεται η στρογγυλοποίηση; Η στρογγυλοποίηση δηλώνεται με εκφράσεις όπως: «περίπου» «κατά προσέγγιση» Το σύμβολό που χρησιμοποιούμε είναι : Π.χ. 346 ≈ 350 ≈ ή ~

Slide 5

Σε ποια ψηφία μπορούμε να κάνουμε στρογγυλοποίηση; Η στρογγυλοποίηση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε ψηφίο του αριθμού (δεκαδικό ή ακέραιο), ανάλογα με την ακρίβεια που θέλουμε. Π.χ. στα εκατοστά (εκ.), στα δέκατα (δεκ.), στις μονάδες (Μ), στις δεκάδες (Δ), στις εκατοντάδες (Ε), στις χιλιάδες (Χ) ή όπου είναι πιο κατάλληλο για τη διευκόλυνσή μας στους λογαριασμούς μας

Slide 6

Πώς γίνεται η στρογγυλοποίηση; Πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε σε ποια τάξη του αριθμού θα γίνει η στρογγυλοποίηση 1.234,567 Χ Ε Δ Μ δεκ εκ

Slide 7

Πώς γίνεται η στρογγυλοποίηση; Προσέχουμε τον αριθμό που βρίσκεται στα δεξιά από εκείνον που θέλουμε να γίνει η στρογγυλοποίηση. Αν αυτός είναι 0, 1, 2, 3 ή 4 τότε αφήνουμε το ψηφίο στόχο όπως είναι Όλοι οι υπόλοιποι αριθμοί στα δεξιά του στόχου μας μετατρέπονται σε μηδενικά (0) Ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω (μικραίνει)

Slide 8

Παράδειγμα 1.245,7 Σκέφτομαι: 0, 1, 2, 3, 4 άρα… 1.200,0

Slide 9

Πώς γίνεται η στρογγυλοποίηση; Αν ο επόμενος αριθμός είναι 5, 6, 7, 8 ή 9, τότε το ψηφίο στόχος αυξάνει κατά μια μονάδα (+1) Όλοι οι υπόλοιποι αριθμοί στα δεξιά του στόχου μας μετατρέπονται σε μηδενικά (0) Ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα πάνω (μεγαλώνει)

Slide 10

Παράδειγμα 426,45 430,00 Σκέφτομαι: 5,6,7,8,9 άρα…

Slide 11

Κι άλλα παραδείγματα: Στρογγυλοποίηση στις δεκάδες: 31.208 4.321 3.456 Στρογγυλοποίηση στις εκατοντάδες: 31.208 4.321 3.456 ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 31.210 31.200 4.320 4.300 3.500 3.460

Slide 12

Κι άλλα παραδείγματα: Στρογγυλοποίηση στις μονάδες: 675,367 Στρογγυλοποίηση στα δέκατα: 675,367 Στρογγυλοποίηση στα εκατοστά: 675,367 ≈ ≈ ≈ 675,000 675,400 675,370

Slide 13

Στρογγυλοποιούνται όλοι οι αριθμοί; Όχι, δε στρογγυλοποιούμε τους αριθμούς που χρησιμοποιούνται σαν κώδικες επικοινωνίας όπως: Ο αριθμός του τηλεφώνου Ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή ο Α.Φ.Μ. Ο αριθμός διεύθυνσης και ο Τ.Κ. της Ο αριθμός φορολογικής δήλωσης κτλ Γιάννης Φερεντίνος

URL: