Βοήθησε τον Μίκυ να βρει το μισό

+165

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Μισό http://blogs.sch.gr/persidou/ ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

Για να βοηθήσεις το Μίκυ, πάτα κλικ στον αριθμό που είναι μισός από αυτόν που είναι πάνω από το καπέλο του.

Slide 3

2 1 1 4

Slide 4

4 2 2 1

Slide 5

6 3 3 2

Slide 6

8 4 4 5

Slide 7

10 5 5 6

Slide 8

12 6 6 5

Slide 9

14 7 7 8

Slide 10

16 8 8 9

Slide 11

9 18 9 8

Slide 12

10 20 10 11

Slide 13

12 24 12 13

Slide 14

14 28 14 13

Slide 15

15 30 15 16

Slide 16

16 32 16 15

Slide 17

18 36 18 19

Slide 18

40 20 20 21

Slide 19

21 42 21 20

Slide 20

24 48 24 25

Slide 21

25 50 25 24

Slide 22

27 54 27 28

Slide 23

30 60 30 29

Slide 24

34 68 34 35

Slide 25

35 70 35 36

Slide 26

74 37 37 36

Slide 27

80 40 40 41

Slide 28

82 41 41 42

Slide 29

45 90 45 44

Slide 30

100 50 50 51

Slide 31

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να διαλέξεις ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι επιλογής του μισού ενός αριθμού μέσα στην πρώτη εκατοντάδα

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι μαθηματικά μισό αριθμού

URL: