Обиколка на триъгълник

+133

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ОБИКОЛКА НА ТРИЪГЪЛНИК решаване на текстови задачи а + а + в а + в + с а + а + а Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

Slide 2

Бедрото на равнобедрен триъгълник е 12 см и е с 4 см по-дълго от основата му. Намерете обиколката на триъгълника. 1 зад. Съкратен запис Дадено: бедро - 12 см основа - с 4 см по-къса от бедрото Търси се: Колко см е обиколката на триъгълника?

Slide 3

Обиколката на триъгълник намираме като съберем дължините на трите му страни. ВМИМАНИЕ!!!

Slide 4

Решение: 12 см ? см 1.Какво се търси в задачата? Обиколката на триъгълника. 2.Как намираме обиколка на триъгълник? Събираме дължините на трите му страни. 3.Какво знаем за страните на равнобедрен триъгълник? Дължините на две от страни му са равни. 3.Коя страна трябва да на- мерим и как да я намерим ? Трябва да намерим основата, като от 12 см извадим 4 см.

Slide 5

Решение: 12 см ? см I начин: 12 см - 4 см = 8 см ( основата) 12 см + 12см + 8 см = 32 см ( обиколката) II начин: 12 см + 12 см + (12 см - 4 см) = = 24 см + 8 см = 32 см Отг.: Обиколката на триъгълника е 32 см.

Slide 6

Намерете основата на равнобедрен триъгълник с обиколка 30 см и бедро 9 см. 2 зад. Съкратен запис Дадено: равнобедрен обиколка – 30 см бедро - 9 см Търси се: Колко см е основата на триъгълника?

Slide 7

Решение: 9 см ? см 1.Какво се търси в задачата? Основата на триъгълника. 2.Какво знаем за триъгълника? Дължината на бедрото му е 9 см, а обиколката му е 30 см. 3.Какво знаем за страните на равнобедрен триъгълник? Дължините на две от страни му са равни. 3.Коя страна на триъгълника е дадена? Дадена е дължината на двете бедра.

Slide 8

Решение: 9 см ? см I начин: 9 см + 9 см = 18 см (двете бедра) 30 см – 18 см = 12 см (основата) II начин: 30 см – (9см + 9 см)= = 30 см – 18 см = 12 см Отг.: Основата на триъгълника е 12 см. III начин: 9 + 9 + х = 30 18 + х = 30 Х = 30 – 18 Х = 12 Об. – 30см 9 см

Slide 9

Намеретеобиколката на триъгълник, на който едната страна е 25 см, втората е с 8 см по-къса от нея, а третата е с 2 см по-дълга от втората. 3 зад. Съкратен запис Дадено: I стр. – 25 см II стр. – с 8 см по-къса от I стр. III стр. – с 2 см по-дълга от II стр. Търси се: Колко см е обиколката на триъгълника?

Slide 10

Решение: 25 см ? см 1.Какво се търси в задачата? Обиколката на триъгълника. 2.Какво е дадено за триъгълника? Едната му страна е 25 см. 3.Какво знаем за другите две страните? II стр. с 8 см по-къса от I; III стр. с 2 см по-дълга от II. 3.Коя страна първо трябва да намерим? Коя – след нея? Първо намираме втората страна, а после - третата. ? см

Slide 11

Решение: I начин: 25 см – 8 см = 17 см (втората страна) 17 см + 2 см = 19 см (третата страна) 25 см + 17 см + 19 см = 61 см ( обиколката) II начин: 25 + (25 – 8) + (25 – 8 + 2) = = 25 + 17 + 19 = = 61 Отг.: Обиколката на триъгълника е 61 см. ? см ? см 25 см 19 см 17 см

Slide 12

Равностранен триъгълник има обиколка 27 дм. Колко сантиметра е дължината на страната му? 4 зад. Съкратен запис Дадено: равностранен триъгълник обиколка – 27 дм Търси се: Колко см е дължината на страната на триъгълника?

Slide 13

Решение: ? см 1.Какво се търси в задачата? Дължината на страната на триъгълника. 2.Какво знаем за триъгълника? Триъгълникът е равностранен. Има обиколка 27 дм. 3.Как да намерим дължината на страната му? Като разделим обиколката на три равни части. Об. – 27дм

Slide 14

Решение: Обиколка на равностранен триъгълник намираме така: Об. = а + а + а Об. = 3 . а Отг.: Страната на равностранния триъгълник е дълга 9 дм. ? см Об. – 27дм Да заместим обиколката с данните от задачата. 27 = 3 . а а = 27 : 3 а = 9 ( дм)

Slide 15

Равнобедрен триъгълник има обиколка 29 см и основа 11 см. Колко сантиметра е дължината на бедрото му? 5 зад. Съкратен запис Дадено: равнобедрен триъгълник обиколка – 29 см основа – 11 см Търси се: Колко см е дължината на бедрото му?

Slide 16

Решение: ? см 1.Какво се търси в задачата? Дължината на бедрото на триъгълника. 2.Какво знаем за триъгълника? Триъгълникът е равнобедрен. Има две страни с равни дължани. 3.Как да намерим дължината на бедрото му? Като от обиколката извадим дъл-жината на основата и полученото разделим на две равни части. Об. – 29 см 11 см

Slide 17

Решение: Об. = а + а + в Об. = 2 . а + в Отг.: Дължината на бедрото на равнобедрения триъгълник е 9 см. ? см Об. – 29 см II начин: (29 – 11) : 2 = = 18 : 2 = 9 11 см I начин: 29 см – 11 см = 18 см (двете бедра) 18 см : 2 = 9 см (едното бедро)

Slide 18

Презентира : Златка Чардакова 54 СОУ, София Баку, Азербайджан

URL: