Μαθηματικά Β΄- 2η Ενότητα (Παιχνίδι)

+226

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ http://blogs.sch.gr/persidou/ Ταμείο

Slide 2

Πάτα κλικ στο παιχνίδι που θέλεις να παίξεις. Μπορείς να γυρίσεις εδώ, αν πατήσεις κλικ στο σπιτάκι . Ταμείο

Slide 3

30 27 + .... 18 + .... 45 - .... 56 - .... 26 3 3 2 15 15 16 12 12 13 26 16

Slide 4

55 3 3 4 50 50 49 20 20 19 55 50

Slide 5

67 – .... 42 + .... 50 + .... 30 5 5 6 12 12 11 20 20 19 30 40

Slide 6

45 30 30 40 15 15 25 4 4 3 45 40

Slide 7

91 88 + .... 69 + .... 99 - .... 97 - .... 6 3 3 2 8 8 9 22 22 23 6 5

Slide 8

Με ποιο από τα παρακάτω κέρματα μπορώ να ανταλλάξω το κέρμα του (1 ευρώ). Πάτα κλικ στους σωστούς συνδυασμούς.

Slide 9

Με ποιο από τα παρακάτω κέρματα μπορώ να ανταλλάξω το κέρμα των (2 ευρώ). Πάτα κλικ στους σωστούς συνδυασμούς.

Slide 10

Με ποιο από τα παρακάτω κέρματα μπορώ να ανταλλάξω το κέρμα των (50λ.). Πάτα κλικ στους σωστούς συνδυασμούς.

Slide 11

Με ποιο από τα παρακάτω κέρματα μπορώ να ανταλλάξω το κέρμα των (20λ.). Πάτα κλικ στους σωστούς συνδυασμούς.

Slide 12

Ποιο παιδί έχει τα περισσότερα χρήματα; Πάτα κλικ στη σωστή απάντηση.

Slide 13

Έγιναν σωστά οι αγορές; Πάτα κλικ στο Σ, αν έγιναν σωστά και στο Λ, αν έγιναν λάθος. Σ Λ Σ Λ Λ Σ Λ Σ Λ Σ

Slide 14

Πάτα κλικ στη σωστή απάντηση.

Slide 15

Πάτα κλικ στα μισά από αυτά της αριστερής στήλης.

Slide 16

Πάτα κλικ στο διπλάσια από αυτά της αριστερής στήλης.

Slide 17

Παρατήρησε τα γεωμετρικά στερεά, πάτα κλικ στο τρίγωνο και μετά στο στο όνομά τους. κύβος τριγωνική πυραμίδα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σφαίρα κύλινδρος κύβος κύβος τριγωνική πυραμίδα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σφαίρα κύλινδρος κύλινδρος κύβος τριγωνική πυραμίδα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σφαίρα κύλινδρος τριγωνική πυραμίδα κύβος τριγωνική πυραμίδα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σφαίρα κύλινδρος σφαίρα κύβος τριγωνική πυραμίδα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σφαίρα κύλινδρος ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο

Slide 18

Παρατήρησε τα αντικείμενα, πάτα κλικ στο τρίγωνο και μετά στο γεωμετρικό στερεό που σου θυμίζουν. κύβος τριγωνική πυραμίδα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σφαίρα κύλινδρος κύβος κύβος τριγωνική πυραμίδα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σφαίρα κύλινδρος κύλινδρος κύβος τριγωνική πυραμίδα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σφαίρα κύλινδρος τριγωνική πυραμίδα κύβος τριγωνική πυραμίδα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σφαίρα κύλινδρος σφαίρα κύβος τριγωνική πυραμίδα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σφαίρα κύλινδρος ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο

Slide 19

Παρατήρησε τα γεωμετρικά σχήματα, πάτα κλικ στο μπλε τρίγωνο και μετά στο όνομά τους. τετράγωνο τρίγωνο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κύκλος τετράγωνο τετράγωνο τρίγωνο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κύκλος κύκλος τετράγωνο τρίγωνο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κύκλος τρίγωνο τετράγωνο τρίγωνο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κύκλος ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

Slide 20

Παρατήρησε τα αντικείμενα, πάτα κλικ στο μπλε τρίγωνο και μετά στα γεωμετρικό σχήμα που σου θυμίζουν. τετράγωνο τρίγωνο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κύκλος τετράγωνο τετράγωνο τρίγωνο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κύκλος κύκλος τετράγωνο τρίγωνο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κύκλος τρίγωνο τετράγωνο τρίγωνο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κύκλος ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

Slide 21

γ Πάτα κλικ στο γεωμετρικό σχήμα που θα προκύψει κάθε φορά, αν χαραχτεί το υπόλοιπο μισό στα παρακάτω σχήματα. τετράγωνο τρίγωνο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κύκλος τετράγωνο τετράγωνο τρίγωνο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κύκλος ορθογώνιο παραλληλόγραμμο τετράγωνο τρίγωνο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κύκλος τετράγωνο τετράγωνο τρίγωνο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κύκλος ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

Slide 22

14 12 8 6 Πόσα εκατοστόμετρα θα περπατήσει το μυρμήγκι για να κάνει ένα γύρο στα παρακάτω σχήματα; Πάτα κλικ στη σωστή απάντηση. 2 εκ. 2 εκ. 2 εκ. 2 εκ. 4 εκ. 4 εκ. 2 εκ. 2 εκ.

Slide 23

14 16 14 12 Το μήκος της μεγάλης πλευράς ενός ορθογώνιου παραλληλόγραμμου είναι 5 εκατοστόμετρα και της μικρής 3 εκατοστόμετρα. Πόσα εκ. είναι η περίμετρός του; Το μήκος της πλευράς ενός τετραγώνου είναι 3 εκατοστόμετρα. Πόσα εκ. είναι η περίμετρός του; (Πάτα κλικ στη σωστή απάντηση.) 3 εκ. 5 εκ. 3 εκ.

Slide 24

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις με ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι αριθμών στόχων, ανταλλαγών - συναλλαγών, γεωμετρικών σωμάτων, σχημάτων, περιμέτρου.

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι μαθηματικά αριθμοί στόχοι ανταλλαγές - συναλλαγές με ευρώ γεωμετρικά σώματα σχήματα περίμετρος

URL: