Παίζω με γράμματα και λέξεις - Ιι

+266

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Παίζω με γράμματα και λέξεις - Ι ι http://blogs.sch.gr/persidou/ ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

Ι ι Πάτα κλικ στα αερόστατα που έχουν Ι Ε ι ε

Slide 3

; Ευριπίδης Αριστοτέλης Ιππόλυτος Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 4

ελέφαντας αγελάδα ιπποπόταμος Πάτα κλικ στη λέξη που πρέπει.

Slide 5

_ππότης ι ε ο ι Πάτα κλικ στο γράμμα που λείπει.

Slide 6

σακά__ κι κο κα κι Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 7

νη__ σί σά σό σί Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 8

κανα__νι ρί ρά ρέ ρί Πάτα κλικ στη συλλαβή που λείπει.

Slide 9

Πάτα κλικ στις λέξεις με τη σωστή σειρά και σχημάτισε την πρόταση. μια ιστορία είπε Ο παππούς στην Ιωάννα.

Slide 10

κ ε ρ ί κ ε ρ ί

Slide 11

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις με ένα ακόμη γράμμα.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι επιλογής γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα γράμμα ι συλλαβές λέξεις

URL: